Študijný program:     

Základné informácie
Názov študijného programu imunológia       Opis študijného programu     Opis študijného programu
Názov študijného odboru biológia
Národný kvalifikačný rámec SKKR 8.
Štandardná dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia denná forma štúdia
Stupeň vysokoškolského štúdia tretí
Jazyk uskutočňovania   slovenský
Udeľovaný akademický titul PhD.
Kód PortalVŠ
Osoba zodpovedná za kvalitu
Učitelia profilových predmetov
Komisia

Informácie o študentoch v akademickom roku
  

Základné údaje o študentoch

Celkový počet študentov: 14     Ženy: 9     Muži: 5

1. ročník (8)
3. ročník (2)
4. ročník (4)

Ostatné údaje o študentoch

Počet platiacich študentov: 0
Počet študentov s prerušeným štúdiom: 0
Počet domácich študentov: 9
Počet zahraničných študentov: 5
Podiel domácich študentov: 64.29 %
Podiel zahraničných študentov: 35.71 %

Národnosť študentov

Slovensko - 9
India - 3
Afganistan - 2

Mapa

 študujúci v anglickom jazyku    študujúci v slovenskom jazyku
Skip to content