Študijný program:     

Základné informácie
Názov študijného programu kynológia       Opis študijného programu
Názov študijného odboru veterinárske lekárstvo
Národný kvalifikačný rámec SKKR 6.
Štandardná dĺžka štúdia 3 roky
Forma štúdia denná forma štúdia
Stupeň vysokoškolského štúdia prvý
Jazyk uskutočňovania   slovenský
Udeľovaný akademický titul Bc.
Kód PortalVŠ
Osoba zodpovedná za kvalitu
Učitelia profilových predmetov
Komisia

Informácie o študentoch v akademickom roku
  

Základné údaje o študentoch

Celkový počet študentov: 123     Ženy: 108     Muži: 15

1. ročník (50)
2. ročník (42)
3. ročník (31)

Ostatné údaje o študentoch

Počet platiacich študentov: 4
Počet študentov s prerušeným štúdiom: 2
Počet domácich študentov: 118
Počet zahraničných študentov: 5
Podiel domácich študentov: 95.93 %
Podiel zahraničných študentov: 4.07 %

Národnosť študentov

Slovensko - 118
Ukrajina - 4
Srbsko - 1

Mapa

 študujúci v anglickom jazyku    študujúci v slovenskom jazyku
Skip to content