Študijný program:     

Základné informácie
Názov študijného programu veterinárna morfológia a fyziológia       Opis študijného programu     Opis študijného programu
Názov študijného odboru veterinárske lekárstvo
Národný kvalifikačný rámec SKKR 8.
Štandardná dĺžka štúdia 5 rokov
Forma štúdia externá forma štúdia
Stupeň vysokoškolského štúdia tretí
Jazyk uskutočňovania   slovenský
Udeľovaný akademický titul PhD.
Kód PortalVŠ
Osoba zodpovedná za kvalitu
Učitelia profilových predmetov
Komisia

Informácie o študentoch v akademickom roku
  

Základné údaje o študentoch

Celkový počet študentov: 6     Ženy: 1     Muži: 5

1. ročník (4)
4. ročník (1)
5. ročník (1)

Ostatné údaje o študentoch

Počet platiacich študentov: 0
Počet študentov s prerušeným štúdiom: 0
Počet domácich študentov: 4
Počet zahraničných študentov: 2
Podiel domácich študentov: 66.67 %
Podiel zahraničných študentov: 33.33 %

Národnosť študentov

Slovensko - 4
Poľsko - 2

Mapa

 študujúci v anglickom jazyku    študujúci v slovenskom jazyku
Skip to content