Študijný program:     

Základné informácie
Názov študijného programu infekčné choroby zvierat       Opis študijného programu     Opis študijného programu
Názov študijného odboru veterinárske lekárstvo
Národný kvalifikačný rámec SKKR 8.
Štandardná dĺžka štúdia 5 rokov
Forma štúdia externá forma štúdia
Stupeň vysokoškolského štúdia tretí
Jazyk uskutočňovania   slovenský
Udeľovaný akademický titul PhD.
Kód PortalVŠ
Osoba zodpovedná za kvalitu
Učitelia profilových predmetov
Komisia

Informácie o študentoch v akademickom roku
  

Základné údaje o študentoch

Celkový počet študentov: 4     Ženy: 3     Muži: 1

1. ročník (1)
4. ročník (2)
5. ročník (1)

Ostatné údaje o študentoch

Počet platiacich študentov: 0
Počet študentov s prerušeným štúdiom: 0
Počet domácich študentov: 2
Počet zahraničných študentov: 2
Podiel domácich študentov: 50 %
Podiel zahraničných študentov: 50 %

Národnosť študentov

Slovensko - 2
Cyprus - 1
Poľsko - 1

Mapa

 zahraniční študenti    slovenskí študenti
Skip to content