Študijný program:     

Základné informácie
Názov študijného programu vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii       Opis študijného programu
Názov študijného odboru veterinárske lekárstvo
Národný kvalifikačný rámec SKKR 6.
Štandardná dĺžka štúdia 3 roky
Forma štúdia denná forma štúdia
Stupeň vysokoškolského štúdia prvý
Jazyk uskutočňovania   slovenský
Udeľovaný akademický titul Bc.
Kód PortalVŠ
Osoba zodpovedná za kvalitu
Učitelia profilových predmetov
Komisia

Informácie o študentoch v akademickom roku
  

Základné údaje o študentoch

Celkový počet študentov: 65     Ženy: 62     Muži: 3

1. ročník (16)
2. ročník (34)
3. ročník (15)

Ostatné údaje o študentoch

Počet platiacich študentov: 2
Počet študentov s prerušeným štúdiom: 0
Počet domácich študentov: 62
Počet zahraničných študentov: 3
Podiel domácich študentov: 95.38 %
Podiel zahraničných študentov: 4.62 %

Národnosť študentov

Slovensko - 62
Ukrajina - 2
Rusko - 1

Mapa

 študujúci v anglickom jazyku    študujúci v slovenskom jazyku
Skip to content