Študijný program:     

Ukazovatele vstupu do vzdelávania za akademický rok
  
Počet a podiel študijných programov prvého stupňa: 10 (16.13%)
Počet a podiel študijných programov druhého stupňa: 4 (6.45%)
Počet a podiel študijných programov spojeného prvého a druhého stupňa: 4 (6.45%)
Počet a podiel študijných programov tretieho stupňa: 44 (70.97%)
Počet ponúkaných študijných programov v inom ako slovenskom jazyku: 25 (40.32%)
Podiel neotvorených študijných programov v inom ako slovenskom jazyku: 22 (88.00%)
Počet uchádzačov o štúdium: 1349
Počet uchádzačov o štúdium s iným ako slovenským občianstvom: 398
Podiel zapísaných študentov zo všetkých prihlásených záujemcov o štúdium: 673 študentov (49.89%)
Podiel prijatých študentov z iných vysokých škôl v 2. a 3. stupni vzdelávania: 80 študentov (23.75%)

Informácie o študentoch v akademickom roku
  

Základné údaje o študentoch

Celkový počet študentov: 2308    
 Ženy: 1948     Muži: 360

1. ročník (549)
2. ročník (473)
3. ročník (432)
4. ročník (386)
5. ročník (293)
6. ročník (175)

Ostatné údaje o študentoch

Študenti študijných programov 1. stupňa: 420
Študenti študijných programov 2. stupňa: 52
Študenti štud. programov spojeného 1. a 2. stupňa: 1713
Študenti študijných programov 3. stupňa: 123
Počet platiacich študentov: 582
Počet študentov s prerušeným štúdiom: 19
Počet domácich študentov: 1722
Počet zahraničných študentov: 586
Podiel domácich študentov: 74.61 %
Podiel zahraničných študentov: 25.39 %
Podiel zahraničných študentov študujúcich v inom ako slovenskom jazyku: 21.75 %

Národnosť študentov

 1722  |  
 167  |  
 123  |  
 38  |  
 34  |  
 32  |  
 30  |  
 22  |  
 20  |  
 14  |  
 13  |  
 11  |  
 10  |  
 9  |  
 7  |  
 6  |  
 6  |  
 5  |  
 4  |  
 4  |  
 4  |  
 4  |  
 2  |  
 2  |  
 2  |  
 2  |  
 2  |  
 2  |  
 2  |  
 1  |  
 1  |  
 1  |  
 1  |  
 1  |  
 1  |  
 1  |  
 1  |  
 1  |  

Mapa

 zahraniční študenti    slovenskí študenti
Skip to content