Telesná výchova

Study programme: animal welfare and protection external form of study
Teaching language:   slovak
Subject code: KaVVP/TV1 LS*/18    Short: TV1 LS*
  •  Credits: 1
  •  Completion method: Zápočet
  •  
  •   Semester: summer semester
The study program is taught in Slovak language, therefore some parts of the information subject information letter are only available in this language.
Form, course-load and method od study:
Form of study: Cvičenie
Course-load: Per week: 2   -   Per study period: 26 (recommended, in hours)
Method of study: prezenčná
 
Prerequisites a following
Žiadne
 
Teachers
Instructor:
Guarantor:
CONDITIONS FOR COMPLETION OF COURSE
Pre absolvovanie predmetu je potrebná aktívna účasť na praktických cvičeniach - povolená je jedna absencia bez náhrady, možná náhrada najviac dvoch ospravedlnených neúčastí. Predmet nemôžu absolvovať gravidné študentky.
Learning outcomes
Zlepšovanie úrovne fyzickej zdatnosti, zvyšovanie úrovne zručnosti a vedomosti o športe. Pohybový program obsahuje: aeróbne aktivity, silové aktivity, aktivity zamerané na obratnosť a pohyblivosť, preventívne cvičenia pre zdravú chrbticu, pohybové aktivity, ktoré zlepšujú kvalitu života mladého človeka.
Brief outline of the course
- testovanie východiskovej úrovne
- zlepšovanie fyzickej zdatnosti
- zvyšovanie úrovne individuálnych činností a zručností
- udržiavanie duševného zdravia
- metodika športu, terminológia a pravidlá hier
Course syllabus
Telesná výchova je výberový predmet pre všetky ročníky, všetkých študijných programov denného i externého štúdia na univerzite. Študenti majú možnosť výberu z týchto pohybových aktivít: Tabata, basketbal, bedminton, florbal, futbal, kardiocvičenie, kondičné posilňovanie, stolný tenis, pilates, frisbee, indoorové lezenie, lukostreľba, volejbal, zdravý chrbát, bežecký tréning, turistika, joga.
Výučba začína informatívnou hodinou, zisťovaním východiskovej úrovne, pokračuje zlepšovaním pohybových a koordinačných schopností, individuálnych zručností i zvyšovaním úrovne teoretických vedomostí prevažne priamym vykonávaním konkrétneho športu. Vykonáva sa to formou pravidelných dvojhodinových cvičení, v blokoch alebo na sústredeniach.
Recommended literature
Napier Chris: Beh, vyd. Príroda, 2021, 224 str. ISBN: 9788055176611
Ladislava Doležajová: Rozvoj koordinačných schopností, Slovenská vedecká spoločnosť pre TV, 2002/01, 131str. EAN:8089075134
Alycea Ungarová: Pilatesove cvičenia, IKAR, 2003,176 str. ISBN 8055105936
Conditions for completion of course
Priebežné hodnotenie:
aktívna účasť na cvičeniach
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre absolvovanie predmetu je potrebná aktívna účasť na praktických cvičeniach - povolená je jedna absencia bez náhrady, možná náhrada najviac dvoch ospravedlnených neúčastí. Predmet nemôžu absolvovať gravidné študentky.
Záverečné hodnotenie:
Zápočet
LANGUAGE, WHICH KNOWLEDGE IS NEEDED TO PASS THE COURSE
 
Evaluation of the course
Total number of evaluated students: 209
ABCDEFX
20.5779.43
 
Date of last modification: 23.11.2022
Approved by: Tutot Prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
Skip to content