Reg. No. Year From    Year To    Project / grant name     Scheme Project leader
001UVLF-4/2022 2023 2025 SK: Využitie a implementácia nových poznatkov vo výučbe hygieny chovu zvierat a welfare na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach KEGA Gregová Gabriela
1/0126/23 2023 2026 Antiproliferative complexes with bulky N- and O-donor aromatic ligands VEGA Váhovská Lucia
1/0236/23 2023 2026 Biomarkers of canine mammary gland tumors: intracellular, free and exosomal microRNAs VEGA Petroušková Patrícia
1/0161/23 2023 2026 1 135 / 5 000 Výsledky prekladov Výsledok prekladu Diversity and molecular analysis of Nosema spp. in bee colonies in Slovakia in connection with the occurrence of pesticide residues in environment VEGA Valenčáková Alexandra
KEGA:008UVLF-4/2023 2023 2025 Innovation and modernisation of practical learning of subjects Genetics and Clinical Genetics to increase quality of students´ education KEGA Galdíková Martina
006UVLF-4/2023 2023 2025 "Welfare dog training" educational material for the study program Cynology KEGA Lazár Peter
015UVLF-4/2023 2023 2025 Innovative methods of preparation of anatomical models in veterinary medicine KEGA Krešáková Lenka
1/0237/23 2023 2026 SK: Kondiciované médium mezenchýmových kmeňových buniek tukového tkaniva a amniónových obalov: inovatívna terapia chronických rán VEGA Humeník Filip
1/0237/23 2023 2026 Conditioned medium of adipose tissue mesenchymal stem cells and amniotic stem cells: an innovative therapy for chronic wounds VEGA Humeník Filip
004UVLF-4/2023 2023 2025 SK: Implementácia alternatívnych modelových organizmov a metód v rámci vysokoškolského vzdelávania KEGA Luptáková Lenka
Number of records in database: 330
Page 1 of 33
Skip to content