Reg. No. Year From    Year To    Project / grant name     Scheme Project leader
313011V455 2019 2023 SK: Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED) ESIF Pistl Juraj
APVV-18-0302 2019 2022 SK: Vývoj nových prístupov na terapiu tauopatií využívajúcich transportné peptidy pre liečivá a protilátky do mozgu APVV Bhide Mangesh Ramesh
APVV-18-0039 2019 2023 SK: Aplikácia fermentovaných bioproduktov a humínových látok vo výžive hydiny, nový prístup ku zlepšeniu zdravia zvierat a produkcii bezpečných a funkčných potravín APVV Marcinčák Slavomír
APVV-18-0259 2019 2023 SK: Strategický vývoj terapeutických látok voči neuroinfekciám spôsobených vybranými vektorom prenášanými patogénmi APVV Bhide Mangesh Ramesh
313011V336 2019 2023 Demand-driven research for the sustainable and inovative food, Drive4SIFood ESIF Marcinčák Slavomír
15/2019 2019 2020 SK: Prevalencia Babesia gibsoni u plemena americký pitbulteriér na východnom Slovensku a nové možnosti terapie IGA Karasová Martina
1/2019 2019 2020 Assessment of genotoxic and cytotoxic effect of acetamipride insecticide in cell cultures IGA Schwarzbacherová Viera
310041N248 2019 2020 SK: Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 36 ESIF Schréter Róbert
009UVLF-4/2019 2019 2021 Implication of progressive educational methods in the teaching of physiology KEGA Sopková Drahomíra
007UVLF-4/2019 2019 2021 Implementation of innovative methodologic procedures in the education of biological subjects KEGA Luptáková Lenka
Number of records in database: 30
Page 1 of 3
Skip to content