Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
APVV-21-0185 2022 2026 Vplyv znečisteného životného prostredia na výskyt nozematózy včiel APVV Valenčáková Alexandra
005UVLF-4/2022 2022 2024 Implementácia nových vedeckých poznatkov do výučby predmetu Epizootológia KEGA Ondrejková Anna
015UVLF-4/2022 2022 2024 Inovácia výučby klinickej a patologickej biochémie v študijnom programe farmácia KEGA Valko-Rokytovská Marcela
017UVLF-4/2022 2022 2024 Implementácia informačných a zobrazovacích technológií do štúdia pohybového systému KEGA Vdoviaková Katarína
1/0231/22 2022 2024 Nové možnosti diagnostiky a terapie chronických ochorení gastrointestinálneho aparátu u malých zvierat VEGA Fialkovičová Mária
008UVLF-4/2022 2022 2024 Koronavírusové choroby zvierat KEGA Vojtek Boris
016UVLF-4/2022 2022 2024 Implementácia moderných audiovizuálnych metód do výučby predmetu Klinická prax v študijnom odbore všeobecné veterinárske lekárstvo KEGA Kožár Martin
2022-05-15-001 2022 2022 The effect of udder pathogens on the production and degree of oxidative stress in dairy cows Iné Zigo František
1/0194/22 2022 2024 Genomická a klinická analýza očných ochorení v populácii národného plemena Československý vlčiak na Slovensku VEGA Trbolová Alexandra
2/0112/22 2022 2025 Vysoko-energetické mletie vaječného odpadu na báze kalcitu a vybraných rastlín pre prípravu nanokryštalických minerálov a environmentálne aplikácie VEGA Salayová Aneta
Počet záznamov v databáze: 306
Strana 1 z 31