Študijný program schvaľuje Akreditačná komisia UVLF v Košiciach.
Študijný program sa uskutočňuje za podmienok, ktoré boli schválené pri akreditácii študijného programu.
Každá úprava študijného programu podlieha schváleniu Akreditačnou komisiou UVLF v Košiciach.
Študijné programy podliehajú periodickému schvaľovaniu podľa štandardnej dĺžky štúdia študijného programu.

Skip to content