P.č. Priezvisko, meno, tituly Organizácia
1.Tomko Martin MVDr. PhD. (predseda)Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
2.Božíková Renáta Ing. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
3.Holécyová Monika PharmDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
4.Korim Peter doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
5.Koščová Jana doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
6.Kostecká Zuzana doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
7.Kottferová Jana prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
8.Kyselovič Ján prof. PharmDr. CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
9.Lazár Peter doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
10.Legáth Jaroslav prof. MVDr. CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
11.Marcinčák Slavomír prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
12.Mojžišová Jana Dr. h. c. prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
13.Nagy Jozef prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
14.Nagy Oskar doc. MVDr. PhD. Dip. ECBHM Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
15.Paulíková Michaela Ing. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
16.Pistl Juraj prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
17.Ševčíková Zuzana prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
18.Vojtek Boris MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
19.Baran Miroslav MVDr. Komora veterinárnych lekárov SR
20.Dohnal Alexandra Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (študent)
21.Frandel David Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (študent)
22.Körösi Adam Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (študent)
23.Stodola Ladislav MVDr. Komora veterinárnych lekárov SR
Dátum poslednej zmeny v databáze: 15. 03. 2023

Komisia pre vzdelávanie je poradný orgán rektora v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti pre štúdium v slovenskom a anglickom jazyku. Úlohou komisie pre vzdelávanie je aj priebežne monitorovať výsledky v kritériách pre oblasť kvality výchovno-vzdelávacej činnosti. Každoročne k 31. 10. vypracováva správu, ktorá obsahuje hodnotenie výsledkov štúdia, hodnotenie študijných predmetov študentmi a hodnotenie učiteľov študentmi. Túto prostredníctvom prorektora pre vzdelávanie predkladá Rade kvality.

Skip to content