P.č. Priezvisko, meno, tituly Organizácia
1.Koščová Jana doc. MVDr. PhD. (predseda)Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
2.Bhide Mangesh Ramesh prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
3.Čížková Daša prof. MVDr. DrSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
4.Kočišová Alica prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
5.Kožárová Ivona doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
6.Kyselovič Ján prof. PharmDr. CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
7.Legáth Jaroslav prof. MVDr. CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
8.Mudroň Pavol prof. MVDr. PhD. Dip. ECBHM Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
9.Nagy Oskar doc. MVDr. PhD. Dip. ECBHM Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
10.Peťko Branislav doc. MVDr. DrSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
11.Popelka Peter prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
12.Ševčíková Zuzana prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
13.Takáčová Tatiana Ing. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
Dátum poslednej zmeny v databáze: 15. 03. 2023

Komisia pre vedecko-výskumnú činnosť je poradný orgán rektora v oblasti vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných stykov. Každoročne k 31. 10. vypracováva správu, ktorá obsahuje hodnotenie grantovej úspešnosti jednotlivých pracovísk. Túto prostredníctvom prorektora pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium predkladá Rade kvality.

Skip to content