2023/2024UKAZOVATELE VSTUPU DO VZDELÁVANIA ZA AKADEMICKÝ ROK 2023/2024
Počet a podiel študijných programov prvého stupňa: 10 (16.13%)
Počet a podiel študijných programov druhého stupňa: 4 (6.45%)
Počet a podiel študijných programov spájacúcich prvý a druhý stupeň: 4 (6.45%)
Počet a podiel študijných programov tretieho stupňa: 44 (70.97%)
ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV
P.č. Názov Kód Kód UIPŠ Kód ŠO UIPŠ ISCED-F SKKR Stupeň Titul ŠDŠ
1.bezpečnosť krmív a potravín - denná forma  118954332R044318R00645SKKR 6prvýBc.3
2.bezpečnosť krmív a potravín - externá forma    (4-ročná)1039654332R044318R00645SKKR 6prvýBc.4
3.bezpečnosť krmív a potravín - externá forma    (3-ročná)1848024332R044318R00645SKKR 6prvýBc.3
4.kynológia - denná forma  171154347R004318R00645SKKR 6prvýBc.3
5.kynológia - externá forma    (4-ročná)1039624347R004318R00645SKKR 6prvýBc.4
6.kynológia - externá forma    (3-ročná)1848014347R004318R00645SKKR 6prvýBc.3
7.náuka o živočíchoch - denná forma  1007684320R034318R00645SKKR 6prvýBc.3
8.veterinárna sestra - denná forma  1844894318R024318R00645SKKR 6prvýBc.3
9.veterinárna sestra - denná forma  1844874318R024318R00645SKKR 6prvýBc.3
10.veterinárna sestra - externá forma    (4-ročná)1844884318R024318R00645SKKR 6prvýBc.4
11.veterinárna sestra - externá forma    (3-ročná)1851064318R024318R00645SKKR 6prvýBc.3
12.vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - denná forma  1000804347R054318R00645SKKR 6prvýBc.3
13.vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - externá forma    (4-ročná)1039674347R054318R00645SKKR 6prvýBc.4
14.vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - externá forma    (3-ročná)1848034318R064318R00645SKKR 6prvýBc.3
15.pohoda a ochrana zvierat - denná forma  1844864318T044318T00767SKKR 7druhýMgr.2
16.pohoda a ochrana zvierat - externá forma    (3-ročná)1844854318T044318T00767SKKR 7druhýMgr.3
17.pohoda a ochrana zvierat - externá forma    (2-ročná)1851074318T044318T00767SKKR 7druhýMgr.2
18.trh a kvalita potravín - denná forma  118914332T024318T00767SKKR 7druhýMgr.2
19.trh a kvalita potravín - externá forma    (3-ročná)1039574332T024318T00767SKKR 7druhýMgr.3
20.trh a kvalita potravín - externá forma    (2-ročná)1848004332T024318T00767SKKR 7druhýMgr.2
21.farmácia - denná forma  1005905214S005214S00766SKKR 7spájajúci prvý a druhýMgr.5
22.farmácia - denná forma  (spoločný študijný program)1835445214S005214S00766SKKR 7spájajúci prvý a druhýMgr.5
23.hygiena potravín - denná forma  171144332S004318S00766SKKR 7spájajúci prvý a druhýMVDr.6
24.všeobecné veterinárske lekárstvo - denná forma  1040084320S004318S00766SKKR 7spájajúci prvý a druhýMVDr.6
25.všeobecné veterinárske lekárstvo - denná forma  171134320S004318S00766SKKR 7spájajúci prvý a druhýMVDr.6
26.hygiena chovu zvierat a životné prostredie - denná forma  1040074345V004318V00864SKKR 8tretíPhD.4
27.hygiena chovu zvierat a životné prostredie - denná forma  122464345V004318V00864SKKR 8tretíPhD.4
28.hygiena chovu zvierat a životné prostredie - externá forma  1040064345V004318V00864SKKR 8tretíPhD.5
29.hygiena chovu zvierat a životné prostredie - externá forma  122494345V004318V00864SKKR 8tretíPhD.5
30.hygiena potravín - denná forma  1040054332V004318V00864SKKR 8tretíPhD.4
31.hygiena potravín - denná forma  122424332V004318V00864SKKR 8tretíPhD.4
32.hygiena potravín - externá forma  1040044332V004318V00864SKKR 8tretíPhD.5
33.hygiena potravín - externá forma  122414332V004318V00864SKKR 8tretíPhD.5
34.imunológia - denná forma  1040151515V001536V00864SKKR 8tretíPhD.4
35.imunológia - denná forma  122441515V001536V00864SKKR 8tretíPhD.4
36.imunológia - externá forma  1040141515V001536V00864SKKR 8tretíPhD.5
37.imunológia - externá forma  122431515V001536V00864SKKR 8tretíPhD.5
38.infekčné choroby zvierat - denná forma  1040034322V024318V00864SKKR 8tretíPhD.4
39.infekčné choroby zvierat - denná forma  122404322V024318V00864SKKR 8tretíPhD.4
40.infekčné choroby zvierat - externá forma  1040024322V024318V00864SKKR 8tretíPhD.5
41.infekčné choroby zvierat - externá forma  122454322V024318V00864SKKR 8tretíPhD.5
42.mikrobiológia - denná forma  1040131510V001536V00864SKKR 8tretíPhD.4
43.mikrobiológia - denná forma  122381510V001536V00864SKKR 8tretíPhD.4
44.mikrobiológia - externá forma  1040121510V001536V00864SKKR 8tretíPhD.5
45.mikrobiológia - externá forma  122391510V001536V00864SKKR 8tretíPhD.5
46.parazitárne choroby zvierat - denná forma  1040014322V034318V00864SKKR 8tretíPhD.4
47.parazitárne choroby zvierat - denná forma  122364322V034318V00864SKKR 8tretíPhD.4
48.parazitárne choroby zvierat - externá forma  1040004322V034318V00864SKKR 8tretíPhD.5
49.parazitárne choroby zvierat - externá forma  122374322V034318V00864SKKR 8tretíPhD.5
50.veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia - denná forma  1039974321V004318V00864SKKR 8tretíPhD.4
51.veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia - denná forma  122324321V004318V00864SKKR 8tretíPhD.4
52.veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia - externá forma  1039964321V004318V00864SKKR 8tretíPhD.5
53.veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia - externá forma  122294321V004318V00864SKKR 8tretíPhD.5
54.veterinárna morfológia a fyziológia - denná forma  1039954309V004318V00864SKKR 8tretíPhD.4
55.veterinárna morfológia a fyziológia - denná forma  122284309V004318V00864SKKR 8tretíPhD.4
56.veterinárna morfológia a fyziológia - externá forma  1039944309V004318V00864SKKR 8tretíPhD.5
57.veterinárna morfológia a fyziológia - externá forma  122314309V004318V00864SKKR 8tretíPhD.5
58.veterinárne pôrodníctvo a gynekológia - denná forma  1039934305V004318V00864SKKR 8tretíPhD.4
59.veterinárne pôrodníctvo a gynekológia - denná forma  122264305V004318V00864SKKR 8tretíPhD.4
60.veterinárne pôrodníctvo a gynekológia - externá forma  1039924305V004318V00864SKKR 8tretíPhD.5
61.veterinárne pôrodníctvo a gynekológia - externá forma  122304305V004318V00864SKKR 8tretíPhD.5
62.vnútorné choroby zvierat - denná forma  1039234314V004318V00864SKKR 8tretíPhD.4
63.vnútorné choroby zvierat - denná forma  1039244314V004318V00864SKKR 8tretíPhD.4
64.vnútorné choroby zvierat - externá forma  1039214314V004318V00864SKKR 8tretíPhD.5
65.vnútorné choroby zvierat - externá forma  1039224314V004318V00864SKKR 8tretíPhD.5
66.výživa zvierat a dietetika - denná forma  1039914341V004318V00864SKKR 8tretíPhD.4
67.výživa zvierat a dietetika - denná forma  122194341V004318V00864SKKR 8tretíPhD.4
68.výživa zvierat a dietetika - externá forma  1039904341V004318V00864SKKR 8tretíPhD.5
69.výživa zvierat a dietetika - externá forma  122214341V004318V00864SKKR 8tretíPhD.5

Skratky:
ISCED-F: Medzinárodná klasifikácia štandardov vzdelávania
SKKR: Národný kvalifikačný rámec Slovenskej republiky
ŠDŠ: Štandardná dĺžka štúdia v rokoch

Skip to content