UKAZOVATELE VSTUPU DO VZDELÁVANIA ZA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023
Počet a podiel študijných programov prvého stupňa: 10 (15.87%)
Počet a podiel študijných programov druhého stupňa: 4 (6.35%)
Počet a podiel študijných programov spájacúcich prvý a druhý stupeň: 5 (7.94%)
Počet a podiel študijných programov tretieho stupňa: 44 (69.84%)
ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV
P.č. Názov Kód Kód UIPŠ Kód ŠO UIPŠ ISCED-F SKKR Stupeň Titul ŠDŠ
1.bezpečnosť krmív a potravín - denná forma  118954332R044318R00645SKKR 6prvýBc.3
2.bezpečnosť krmív a potravín - externá forma  1039654332R044318R00645SKKR 6prvýBc.4
3.kynológia - denná forma  171154347R004318R00645SKKR 6prvýBc.3
4.kynológia - externá forma  1039624347R004318R00645SKKR 6prvýBc.4
5.náuka o živočíchoch - denná forma  1007684320R034318R00645SKKR 6prvýBc.3
6.veterinárna sestra - denná forma  1844894318R024318R00645SKKR 6prvýBc.3
7.veterinárna sestra - denná forma  1844874318R024318R00645SKKR 6prvýBc.3
8.veterinárna sestra - externá forma  1844884318R024318R00645SKKR 6prvýBc.4
9.vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - denná forma  1000804347R054318R00645SKKR 6prvýBc.3
10.vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - externá forma  1039674347R054318R00645SKKR 6prvýBc.4
11.pohoda a ochrana zvierat - denná forma  1844864318T044318T00767SKKR 7druhýMgr.2
12.pohoda a ochrana zvierat - externá forma  1844854318T044318T00767SKKR 7druhýMgr.3
13.trh a kvalita potravín - denná forma  118914332T024318T00767SKKR 7druhýMgr.2
14.trh a kvalita potravín - externá forma  1039574332T024318T00767SKKR 7druhýMgr.3
15.farmácia - denná forma  1005905214S005214S00766SKKR 7spájajúci prvý a druhýMgr.5
16.farmácia - denná forma  (spoločný študijný program)1835445214S005214S00766SKKR 7spájajúci prvý a druhýMgr.5
17.hygiena potravín - denná forma  171144332S004318S00766SKKR 7spájajúci prvý a druhýMVDr.6
18.všeobecné veterinárske lekárstvo - denná forma  1040084320S004318S00766SKKR 7spájajúci prvý a druhýMVDr.6
19.všeobecné veterinárske lekárstvo - denná forma  171134320S004318S00766SKKR 7spájajúci prvý a druhýMVDr.6
20.hygiena chovu zvierat a životné prostredie - denná forma  1040074345V004318V00864SKKR 8tretíPhD.4
21.hygiena chovu zvierat a životné prostredie - denná forma  122464345V004318V00864SKKR 8tretíPhD.4
22.hygiena chovu zvierat a životné prostredie - externá forma  1040064345V004318V00864SKKR 8tretíPhD.5
23.hygiena chovu zvierat a životné prostredie - externá forma  122494345V004318V00864SKKR 8tretíPhD.5
24.hygiena potravín - denná forma  1040054332V004318V00864SKKR 8tretíPhD.4
25.hygiena potravín - denná forma  122424332V004318V00864SKKR 8tretíPhD.4
26.hygiena potravín - externá forma  1040044332V004318V00864SKKR 8tretíPhD.5
27.hygiena potravín - externá forma  122414332V004318V00864SKKR 8tretíPhD.5
28.imunológia - denná forma  1040151515V001536V00864SKKR 8tretíPhD.4
29.imunológia - denná forma  122441515V001536V00864SKKR 8tretíPhD.4
30.imunológia - externá forma  1040141515V001536V00864SKKR 8tretíPhD.5
31.imunológia - externá forma  122431515V001536V00864SKKR 8tretíPhD.5
32.infekčné choroby zvierat - denná forma  1040034322V024318V00864SKKR 8tretíPhD.4
33.infekčné choroby zvierat - denná forma  122404322V024318V00864SKKR 8tretíPhD.4
34.infekčné choroby zvierat - externá forma  1040024322V024318V00864SKKR 8tretíPhD.5
35.infekčné choroby zvierat - externá forma  122454322V024318V00864SKKR 8tretíPhD.5
36.mikrobiológia - denná forma  1040131510V001536V00864SKKR 8tretíPhD.4
37.mikrobiológia - denná forma  122381510V001536V00864SKKR 8tretíPhD.4
38.mikrobiológia - externá forma  1040121510V001536V00864SKKR 8tretíPhD.5
39.mikrobiológia - externá forma  122391510V001536V00864SKKR 8tretíPhD.5
40.parazitárne choroby zvierat - denná forma  1040014322V034318V00864SKKR 8tretíPhD.4
41.parazitárne choroby zvierat - denná forma  122364322V034318V00864SKKR 8tretíPhD.4
42.parazitárne choroby zvierat - externá forma  1040004322V034318V00864SKKR 8tretíPhD.5
43.parazitárne choroby zvierat - externá forma  122374322V034318V00864SKKR 8tretíPhD.5
44.veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia - denná forma  1039974321V004318V00864SKKR 8tretíPhD.4
45.veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia - denná forma  122324321V004318V00864SKKR 8tretíPhD.4
46.veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia - externá forma  1039964321V004318V00864SKKR 8tretíPhD.5
47.veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia - externá forma  122294321V004318V00864SKKR 8tretíPhD.5
48.veterinárna morfológia a fyziológia - denná forma  1039954309V004318V00864SKKR 8tretíPhD.4
49.veterinárna morfológia a fyziológia - denná forma  122284309V004318V00864SKKR 8tretíPhD.4
50.veterinárna morfológia a fyziológia - externá forma  1039944309V004318V00864SKKR 8tretíPhD.5
51.veterinárna morfológia a fyziológia - externá forma  122314309V004318V00864SKKR 8tretíPhD.5
52.veterinárne pôrodníctvo a gynekológia - denná forma  1039934305V004318V00864SKKR 8tretíPhD.4
53.veterinárne pôrodníctvo a gynekológia - denná forma  122264305V004318V00864SKKR 8tretíPhD.4
54.veterinárne pôrodníctvo a gynekológia - externá forma  1039924305V004318V00864SKKR 8tretíPhD.5
55.veterinárne pôrodníctvo a gynekológia - externá forma  122304305V004318V00864SKKR 8tretíPhD.5
56.vnútorné choroby zvierat - denná forma  1039234314V004318V00864SKKR 8tretíPhD.4
57.vnútorné choroby zvierat - denná forma  1039244314V004318V00864SKKR 8tretíPhD.4
58.vnútorné choroby zvierat - externá forma  1039214314V004318V00864SKKR 8tretíPhD.5
59.vnútorné choroby zvierat - externá forma  1039224314V004318V00864SKKR 8tretíPhD.5
60.výživa zvierat a dietetika - denná forma  1039914341V004318V00864SKKR 8tretíPhD.4
61.výživa zvierat a dietetika - denná forma  122194341V004318V00864SKKR 8tretíPhD.4
62.výživa zvierat a dietetika - externá forma  1039904341V004318V00864SKKR 8tretíPhD.5
63.výživa zvierat a dietetika - externá forma  122214341V004318V00864SKKR 8tretíPhD.5

Skratky:
ISCED-F: Medzinárodná klasifikácia štandardov vzdelávania
SKKR: Národný kvalifikačný rámec Slovenskej republiky
ŠDŠ: Štandardná dĺžka štúdia v rokoch

Skip to content