P.č. Priezvisko, meno, tituly Organizácia
1.Koščová Jana doc. MVDr. PhD. (predseda)Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
2.Bhide Mangesh Ramesh prof. MVSc. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
3.Faixová Zita prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
4.Korim Peter doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
5.Legáth Jaroslav prof. MVDr. CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
6.Mojžišová Jana Dr. h. c. prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
7.Mudroň Pavol prof. MVDr. PhD. Dip. ECBHM Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
8.Nagy Jozef prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
9.Tkáčiková Ľudmila prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
10.Fedoročko Peter prof. RNDr. CSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11.Várady Marián prof. MVDr. DrSc. Parazitologický ústav SAV
Dátum poslednej zmeny v databáze: 25. 10. 2023

Komisia pre odbory habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie profesorov má v kompetencii všetky odbory habilitačné konania a všetky odbory inauguračné konania.

Skip to content