Študijný odbor biológia
Odbor habilitačného konania - Imunológia
Osoby zodpovedné za kvalitu habilitačného konania:


Odbor konania na vymenúvanie profesorov - Imunológia
Osoby zodpovedné za kvalitu konania na vymenúvanie profesorov:


Odbor habilitačného konania - Mikrobiológia
Osoby zodpovedné za kvalitu habilitačného konania:


Odbor konania na vymenúvanie profesorov - Mikrobiológia
Osoby zodpovedné za kvalitu konania na vymenúvanie profesorov:


Študijný odbor veterinárske lekárstvo
Odbor habilitačného konania - Hygiena chovu zvierat a životné prostredie
Osoby zodpovedné za kvalitu habilitačného konania:


Odbor konania na vymenúvanie profesorov - Hygiena chovu zvierat a životné prostredie
Osoby zodpovedné za kvalitu konania na vymenúvanie profesorov:


Odbor habilitačného konania - Hygiena potravín
Osoby zodpovedné za kvalitu habilitačného konania:


Odbor konania na vymenúvanie profesorov - Hygiena potravín
Osoby zodpovedné za kvalitu konania na vymenúvanie profesorov:


Odbor habilitačného konania - Infekčné a parazitárne choroby zvierat
Osoby zodpovedné za kvalitu habilitačného konania:


Odbor konania na vymenúvanie profesorov - Infekčné a parazitárne choroby zvierat
Osoby zodpovedné za kvalitu konania na vymenúvanie profesorov:


Odbor habilitačného konania - Veterinárna morfológia a fyziológia
Osoby zodpovedné za kvalitu habilitačného konania:


Odbor konania na vymenúvanie profesorov - Veterinárna morfológia a fyziológia
Osoby zodpovedné za kvalitu konania na vymenúvanie profesorov:


Odbor habilitačného konania - Vnútorné choroby zvierat
Osoby zodpovedné za kvalitu habilitačného konania:


Odbor konania na vymenúvanie profesorov - Vnútorné choroby zvierat
Osoby zodpovedné za kvalitu konania na vymenúvanie profesorov:


Skip to content