P.č. Priezvisko, meno, tituly Organizácia
1.Kostecká Zuzana doc. MVDr. PhD. (predseda)Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
2.Beňová Katarína doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
3.Bobriková Zuzana Mgr. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
4.Jančíková Viera JUDr. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
5.Korim Peter doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
6.Koščová Jana doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
7.Kundríková Ľudmila PhDr. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
8.Kurhajec Slavomír PharmDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
9.Nagy Oskar doc. MVDr. PhD. Dip. ECBHM Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
10.Novotný Jaroslav doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
11.Pasterňaková Dagmar Ing. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
12.Prokeš Marián doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
13.Tomko Martin MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
14.Vojtek Boris MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
15.Celušňáková Janka Natália Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (študent)
16.Chlepková Sabina Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (študent)
17.Drábek Timotej Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (študent)
18.Dzurňák Daniel Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (študent)
19.Kostičák Maroš MVDr. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (študent)
20.Pelegrínová Andrea MVDr. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (študent)
Dátum poslednej zmeny v databáze: 25. 10. 2023

Rada kvality je poradný orgán rektora v oblasti rozvoja školy a hodnotenia kvality. Úlohou Rady kvality je vyhodnocovať jednotlivé oblasti činnosti univerzity. Každoročne k 30. 11. vypracováva výročnú správu o kvalite, ktorú prostredníctvom prorektora pre rozvoj školy a hodnotenie kvality predkladá vedeniu UVLF.

Skip to content