P.č. Priezvisko, meno, tituly Organizácia
1.Kostecká Zuzana doc. MVDr. PhD. (predseda)Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
2.Beňová Katarína doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
3.Faixová Zita prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
4.Holécyová Monika PharmDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
5.Jančíková Viera JUDr. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
6.Korim Peter doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
7.Koščová Jana doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
8.Kundríková Ľudmila PhDr. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
9.Nagy Oskar doc. MVDr. PhD. Dip. ECBHM Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
10.Prokeš Marián doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
11.Schréter Róbert Ing. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
12.Tomko Martin MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
13.Valocký Igor prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
14.Vojtek Boris MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
15.Betušťáková Marcela Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (študent)
16.Bočkay Andrej MVDr. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (študent)
17.Kovaľová Marianna Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (študent)
18.Lauko Dominik Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (študent)
19.Ratvaj Marek MVDr. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (študent)
Dátum poslednej zmeny v databáze: 07. 02. 2023

Rada kvality je poradný orgán rektora v oblasti rozvoja školy a hodnotenia kvality. Úlohou Rady kvality je vyhodnocovať jednotlivé oblasti činnosti univerzity. Každoročne k 30. 11. vypracováva výročnú správu o kvalite, ktorú prostredníctvom prorektora pre rozvoj školy a hodnotenie kvality predkladá vedeniu UVLF.

Skip to content