P.č. Názov Skratka Typ konania Akreditácia
1.hygiena chovu zvierat a životné prostredieHChZaŽP-Hhabilitačnéakreditované
2.hygiena potravínHP-Hhabilitačnéakreditované
3.imunológiaImuno-Hhabilitačnéakreditované
4.infekčné a parazitárne choroby zvieratIaPCh-Hhabilitačnéakreditované
5.mikrobiológiaMikro-Hhabilitačnéakreditované
6.veterinárna morfológia a fyziológiaVMaF-Hhabilitačnéakreditované
7.vnútorné choroby zvieratVChZ-Hhabilitačnéakreditované
8.hygiena chovu zvierat a životné prostredieHChZaŽP-Ivymenúvanie profesorovakreditované
9.hygiena potravínHP-Ivymenúvanie profesorovakreditované
10.imunológiaImuno-Ivymenúvanie profesorovakreditované
11.infekčné a parazitárne choroby zvieratIaPch-Ivymenúvanie profesorovakreditované
12.mikrobiológiaMikro-Ivymenúvanie profesorovakreditované
13.veterinárna morfológia a fyziológiaVMaF-Ivymenúvanie profesorovakreditované
14.vnútorné choroby zvieratVChZ-Ivymenúvanie profesorovakreditované