P.č. Názov Opis odboru Typ konania Akreditácia
1.hygiena chovu zvierat a životné prostredie Opis   Opishabilitačnéakreditované
2.hygiena potravín Opis   Opishabilitačnéakreditované
3.imunológia Opis   Opishabilitačnéakreditované
4.infekčné a parazitárne choroby zvierat Opis   Opishabilitačnéakreditované
5.mikrobiológia Opis   Opishabilitačnéakreditované
6.veterinárna morfológia a fyziológia Opis   Opishabilitačnéakreditované
7.vnútorné choroby zvierat Opis   Opishabilitačnéakreditované
8.hygiena chovu zvierat a životné prostredie Opis   Opisvymenúvanie profesorovakreditované
9.hygiena potravín Opis   Opisvymenúvanie profesorovakreditované
10.imunológia Opis   Opisvymenúvanie profesorovakreditované
11.infekčné a parazitárne choroby zvierat Opis   Opisvymenúvanie profesorovakreditované
12.mikrobiológia Opis   Opisvymenúvanie profesorovakreditované
13.veterinárna morfológia a fyziológia Opis   Opisvymenúvanie profesorovakreditované
14.vnútorné choroby zvierat Opis   Opisvymenúvanie profesorovakreditované
Skip to content