P.č. Priezvisko, meno, tituly Organizácia
1.Nagy Oskar doc. MVDr. PhD. (predseda)Dip. ECBHM (predseda)Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
2.Bílek Ján doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
3.Horňák Slavomír doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
4.Molnár Ladislav doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
5.Mudroň Pavol prof. MVDr. PhD. Dip. ECBHM Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
6.Novotný Jaroslav doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
Dátum poslednej zmeny v databáze: 25. 10. 2023

Komisia pre klinickú činnosť je poradný orgán rektora v oblasti klinickej činnosti a styku s praxou. Každoročne k 31. 10. vypracováva správu, ktorú prostredníctvom prorektora pre klinickú činnosť a styk s praxou predkladá Rade kvality.

Skip to content