Používatelia, ktorí sú zamestnancami UVLF v Košiciach sa prihlasujú svojim UVLF účtom. Externí používatelia sa prihlasujú prideleným účtom.

Skip to content