P.č. Priezvisko, meno, tituly Organizácia
1.Martinček Miroslav MVDr. SPLN, spol. s r. o., MEDIALYZ, spol. s r. o., GRAMED, spol. s r. o.
2.Frackowiak Tadeusz Ing. VEREX HOLDING, a. s.
3.Gažovský Dušan Ing. DALTON, spol. s r. o.
4.Hreha Stanislav Ing. PhD. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Košice
5.Kubovčík Marek Ing. Syráreň Bel Slovensko, a. s.
6.Stodola Ladislav MVDr. Komora veterinárnych lekárov SR
7.Venhartová Jana JUDr. Potravinárska komora Slovenska
Dátum poslednej zmeny v databáze: 20. 07. 2023

Správna rada Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ako verejnej vysokej školy je orgán, ktorý v rámci pôsobnosti vymedzenej zákonom o vysokých školách (zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) podporuje väzbu univerzity a spoločnosti. Presadzuje verejný záujem v jej činnosti najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytnutých verejnej vysokej škole štátom. Správna rada UVLF v Košiciach bola kreovaná po prvýkrát v októbri 2002. Správna rada UVLF sa každoročne vyjadruje k výročnej správe o kvalite.

Skip to content