Študijné programy prvého stupňa
Bezpečnosť krmív a potravín - denná forma   externá forma   externá forma
Osoba zodpovedná za kvalitu študijného programu
Učitelia profilových predmetov
 
Kynológia - denná forma   externá forma   externá forma
Osoba zodpovedná za kvalitu študijného programu
Učitelia profilových predmetov


 
Náuka o živočíchoch - denná forma
Osoba zodpovedná za kvalitu študijného programu
Učitelia profilových predmetov
 
Veterinárna sestra - denná forma   externá forma   denná forma   externá forma
Osoba zodpovedná za kvalitu študijného programu
Učitelia profilových predmetov


 
Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - denná forma   externá forma   externá forma
Osoba zodpovedná za kvalitu študijného programu
Učitelia profilových predmetov


 
Študijné programy druhého stupňa
Pohoda a ochrana zvierat - denná forma   externá forma   externá forma
Osoba zodpovedná za kvalitu študijného programu
Učitelia profilových predmetov
 
Trh a kvalita potravín - denná forma   externá forma   externá forma
Osoba zodpovedná za kvalitu študijného programu
Učitelia profilových predmetov


 
Študijné programy spájajúce prvý a druhý stupeň
Farmácia - denná forma
Osoba zodpovedná za kvalitu študijného programu
Učitelia profilových predmetov


 
Spoločný študijný program Farmácia - denná forma
Osoba zodpovedná za kvalitu študijného programu
Učitelia profilových predmetov
 
Hygiena potravín - denná forma
Osoba zodpovedná za kvalitu študijného programu
Učitelia profilových predmetov


 
Všeobecné veterinárske lekárstvo - denná forma   denná forma
Osoba zodpovedná za kvalitu študijného programu
Učitelia profilových predmetov
 
Študijné programy tretieho stupňa
Hygiena chovu zvierat a životné prostredie - denná forma   denná forma   externá forma   externá forma
Osoba zodpovedná za kvalitu študijného programu
Učitelia profilových predmetov


 
Hygiena potravín - denná forma   denná forma   externá forma   externá forma
Osoba zodpovedná za kvalitu študijného programu
Učitelia profilových predmetov


 
Imunológia - denná forma   denná forma   externá forma   externá forma
Osoba zodpovedná za kvalitu študijného programu
Učitelia profilových predmetov


 
Infekčné choroby zvierat - denná forma   denná forma   externá forma   externá forma
Osoba zodpovedná za kvalitu študijného programu
Učitelia profilových predmetov


 
Mikrobiológia - denná forma   denná forma   externá forma   externá forma
Osoba zodpovedná za kvalitu študijného programu
Učitelia profilových predmetov


 
Parazitárne choroby zvierat - denná forma   denná forma   externá forma   externá forma
Osoba zodpovedná za kvalitu študijného programu
Učitelia profilových predmetov


 
Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia - denná forma   denná forma   externá forma   externá forma
Osoba zodpovedná za kvalitu študijného programu
Učitelia profilových predmetov


 
Veterinárna morfológia a fyziológia - denná forma   denná forma   externá forma   externá forma
Osoba zodpovedná za kvalitu študijného programu
Učitelia profilových predmetov


 
Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia - denná forma   denná forma   externá forma   externá forma
Osoba zodpovedná za kvalitu študijného programu
Učitelia profilových predmetov


 
Vnútorné choroby zvierat - denná forma   denná forma   externá forma   externá forma
Osoba zodpovedná za kvalitu študijného programu
Učitelia profilových predmetov


 
Výživa zvierat a dietetika - denná forma   denná forma   externá forma   externá forma
Osoba zodpovedná za kvalitu študijného programu
Učitelia profilových predmetov


 
Skip to content