P.č. Priezvisko, meno, tituly Organizácia
1.Marcinčák Slavomír prof. MVDr. PhD. (predseda)Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
2.Horňáková Ľubica MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
3.Korim Peter doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
4.Lapšanská Mária MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
5.Legáth Jaroslav prof. MVDr. CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
6.Molnár Ladislav doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
7.Mudroň Pavol prof. MVDr. PhD. Dip. ECBHM Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
8.Petrilla Vladimír MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
9.Petrovová Eva prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
10.Popelka Peter prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
11.Regecová Ivana MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
12.Ševčíková Zuzana prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
13.Šmiga Ľubomír MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
14.Štrkolcová Gabriela doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
15.Toporčák Juraj doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
16.Váhovská Lucia RNDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
17.Valocký Igor prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
18.Zigo František doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
19.Borčík Dominik Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (študent)
20.Brázdovičová Nikol Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (študent)
21.Drábek Timotej Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (študent)
22.Frandel David Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (študent)
23.Gjašíková Simona Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (študent)
24.Körösi Adam Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (študent)
25.Máčalka Jakub Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (študent)
26.Makiš Andrej MVDr. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (študent)
27.Marcinčák Miloš Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (študent)
Dátum poslednej zmeny v databáze: 20. 07. 2023

Akademický senát Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je zložený z volených zástupcov akademickej obce, ktorú tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci na ustanovený pracovný čas a študenti UVLF v Košiciach. Akademický senát je najvyšším samosprávnym (iniciatívnym, kontrolným, koordinačným a normotvorným) zastupiteľským orgánom univerzity.

Skip to content