Dátum Dokument
30. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade odboru habilitačného a inauguračného konania imunológia so štandardami SAAVŠ
30. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade odboru habilitačného a inauguračného konania hygiena chovu zvierat a životné prostredie so štandardami SAAVŠ
30. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade študijného programu farmácia (spoločný ŠP) v dennej forme v slovenskom jazyku so štandardami SAAVŠ
30. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade študijného programu farmácia v dennej forme v slovenskom jazyku so štandardami SAAVŠ
30. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade študijného programu hygiena potravín v dennej forme v slovenskom jazyku so štandardami SAAVŠ
30. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade študijného programu trh a kvalita potravín v externej forme v slovenskom jazyku so štandardami SAAVŠ
30. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade študijného programu trh a kvalita potravín v dennej forme v slovenskom jazyku so štandardami SAAVŠ
30. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade študijného programu výživa zvierat a dietetika v externej forme v slovenskom jazyku so štandardami SAAVŠ
30. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade študijného programu výživa zvierat a dietetika v externej forme v anglickom jazyku so štandardami SAAVŠ
30. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade študijného programu výživa zvierat a dietetika v dennej forme v slovenskom jazyku so štandardami SAAVŠ
30. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade študijného programu výživa zvierat a dietetika v dennej forme v anglickom jazyku so štandardami SAAVŠ
26. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade študijného programu vnútorné choroby zvierat v dennej forme v anglickom jazyku so štandardami SAAVŠ
26. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade študijného programu vnútorné choroby zvierat v dennej forme v slovenskom jazyku so štandardami SAAVŠ
26. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade študijného programu vnútorné choroby zvierat v externej forme v anglickom jazyku so štandardami SAAVŠ
26. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade študijného programu vnútorné choroby zvierat v externej forme v slovenskom jazyku so štandardami SAAVŠ
26. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo v dennej forme v slovenskom jazyku so štandardami SAAVŠ
26. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo v dennej forme v anglickom jazyku so štandardami SAAVŠ
26. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade študijného programu kynológia v dennej forme v slovenskom jazyku so štandardami SAAVŠ
26. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade študijného programu kynológia v externej forme v slovenskom jazyku so štandardami SAAVŠ
26. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade študijného programu veterinárna sestra v dennej forme v anglickom jazyku so štandardami SAAVŠ
Počet rozhodnutí v databáze: 100
Strana 1 z 5
Skip to content