Dátum Dokument
26. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade študijného programu veterinárna sestra v externej forme v slovenskom jazyku so štandardami SAAVŠ
26. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade študijného programu veterinárna sestra v dennej forme v slovenskom jazyku so štandardami SAAVŠ
26. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade študijného programu pohoda a ochrana zvierat v externej forme v slovenskom jazyku so štandardami SAAVŠ
26. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade študijného programu pohoda a ochrana zvierat v dennej forme v slovenskom jazyku so štandardami SAAVŠ
26. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade odboru habilitačného a inauguračného konania hygiena potravín so štandardami SAAVŠ
26. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade odboru habilitačného a inauguračného konania infekčné a parazitárne choroby zvierat so štandardami SAAVŠ
26. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade odboru habilitačného a inauguračného konania mikrobiológia so štandardami SAAVŠ
26. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade odboru habilitačného a inauguračného konania veterinárna morfológia a fyziológia so štandardami SAAVŠ
26. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade odboru habilitačného a inauguračného konania vnútorné choroby zvierat so štandardami SAAVŠ
26. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade študijného programu mikrobiológia v dennej forme v anglickom jazyku so štandardami SAAVŠ
26. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade študijného programu mikrobiológia v dennej forme v slovenskom jazyku so štandardami SAAVŠ
26. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade študijného programu mikrobiológia v externej forme v anglickom jazyku so štandardami SAAVŠ
26. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade študijného programu mikrobiológia v externej forme v slovenskom jazyku so štandardami SAAVŠ
26. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade študijného programu veterinárne pôrodníctvo a gynekológia v externej forme v slovenskom jazyku so štandardami SAAVŠ
26. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade študijného programu veterinárne pôrodníctvo a gynekológia v externej forme v anglickom jazyku so štandardami SAAVŠ
26. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade študijného programu veterinárne pôrodníctvo a gynekológia v dennej forme v slovenskom jazyku so štandardami SAAVŠ
26. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade študijného programu veterinárne pôrodníctvo a gynekológia v dennej forme v anglickom jazyku so štandardami SAAVŠ
26. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade študijného programu parazitárne choroby zvierat v externej forme v slovenskom jazyku so štandardami SAAVŠ
26. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade študijného programu parazitárne choroby zvierat v externej forme v anglickom jazyku so štandardami SAAVŠ
26. 08. 2022   Rozhodnutie o súlade študijného programu parazitárne choroby zvierat v dennej forme v slovenskom jazyku so štandardami SAAVŠ
Počet rozhodnutí v databáze: 100
Strana 2 z 5
Skip to content