Vnútorný systém kvality Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (ďalej len „UVLF“) vychádza z právnej úpravy definovanej v zákone č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s európskym rámcom hodnotenia kvality v oblasti vysokoškolského vzdelávania UVLF vykonáva hodnotenie kvality založené na vykonávaní formálnych postupov obsahujúcich kompletný kvalitatívny cyklus PDCA. UVLF každoročne vypracuváva výročnú správu o kvalite.

Dátum Dokument
22. 05. 2023 Výročná správa o kvalite UVLF v Košiciach za akademický rok 2021/2022
01. 12. 2021 Výročná správa o kvalite UVLF v Košiciach za akademický rok 2020/2021
08. 12. 2020 Výročná správa o kvalite UVLF v Košiciach za akademický rok 2019/2020
17. 11. 2019 Výročná správa o kvalite UVLF v Košiciach za akademický rok 2018/2019
16. 12. 2018 Výročná správa o kvalite UVLF v Košiciach za akademický rok 2017/2016
29. 11. 2017 Výročná správa o kvalite UVLF v Košiciach za akademický rok 2016/2017
27. 11. 2016 Výročná správa o kvalite UVLF v Košiciach za akademický rok 2015/2016
Skip to content