Rok Kategória
Publikácia
2023 V1 VÝROSTKOVÁ, Jana - REGECOVÁ, Ivana - ZIGO, František. The Microbiota and Quality of Sheep, Goat Milk and Cheese. Rec. Ewa Pecka-Kiełb, Juraj Elečko. 1. vyd. Kišiňov : Eliva Press, 2023. ISBN 978-99949-8-733-7, 182 s. [11,1 AH]
2023 V1 EFTIMOVÁ, Jarmila - MEGYESY EFTIMOVÁ, Zuzana. Bioaktívne látky v tokajských vínach a ich vplyv na zdravie. Rec. Marta Habánová, Mária Maciková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-792-0, 197 s. [13,36 AH]
2023 V2 BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - BALÁŽ, Matej - SALAYOVÁ, Aneta - GOGA, Michal. Synthesis of metal nanoparticles using lichens and their biological applications. In: ABD-ELSALAM, Kamel A. et al. Fungal Cell Factories for Sustainable Nanomaterials Productions and Agricultural Applications. 1. vyd. New York : Elsevier, 2023. ISBN 978-0-323-99922-9, online, s. 163-203.
2023 P1 KOŽÁR, Martin - STAROŇOVÁ, Radka - GRELOVÁ, Simona - ŠIŠKOVÁ, Barbora. Manažment terapie chirurgického pacienta v ambulantnej praxi malých zvierat. Rec. Oskar Nagy, Radovan Hudák. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-790-6, 177 s. [9,4 AH]
2023 P1 JEVINOVÁ, Pavlína - KORÉNEKOVÁ, Beáta - PIPOVÁ, Monika - REGECOVÁ, Ivana. Návody na praktické cvičenia z mykológie a mykotoxikológie krmív a potravín. Rec. Marcel Falis, Gabriela Gadusová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-794-4, 183 s. [8,6 AH]
2023 P1 FARKAŠOVÁ, Zuzana - LACKOVÁ, Zuzana - ZIGO, František. e-Atlas of animal breeds: cattle, sheep, goats and pig. Rec. Michal Dolník, Klára Vavrišinová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-801-9, online, 129 s. [4,58 AH]
2023 V3 MALLAH, Khalil - ZIBARA, Kazem - KERBAJ, Coline - EID, Ali - KHOSHMAN, Nour - OUSSEILY, Zahraa - KOBIESSY, Abir - CARDON, Tristan - ČÍŽKOVÁ, Dáša - KOBIESSY, Firas - FOURNIER, Isabelle - SALZET, Michel. Neurotrauma investigation through spatial omics guided by mass spectrometry imaging: Target identification and clinical applications. In: Mass spectrometry reviews. 2023. ISSN 0277-7037, Vol. 42, no. 1 (2023), p. 189-205.
(2021: 9.011 - IF, 130 - H-index, 9.626 - IF 5y, 2.081 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2023 V3 LELLÁKOVÁ, Monika - PAVĽAK, Alexander - LEŠKOVÁ, Lenka - FLORIAN, Martin - SKURKOVÁ, Lenka - MESARČOVÁ, Lýdia - KOTTFEROVÁ, Lucia - TAKÁČOVÁ, Daniela - KOTTFEROVÁ, Jana. Monitoring blinks and eyelid twitches in horses to assess stress during the samples collection process. In: Journal of applied animal welfare science. 2023. ISSN 1088-8705, DOI : 10.1080/10888705.2021.2008249, (2023).
(2021: 1.633 - IF, 44 - H-index, 1.950 - IF 5y, 0.339 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2023 V3 LEVKUT, Martin - LEVKUTOVÁ, Mária - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - BOBÍKOVÁ, Katarína - REVAJOVÁ, Viera - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - HERICH, Róbert - KARAFFOVÁ, Viera - ŽITŇAN, Rudolf - LEVKUT, Mikuláš. Production of intestinal mucins, sIgA, and metallothionein after administration of zinc and infection of Ascaridia galli in chickens: preliminary data. In: Life. 2023. ISSN 2075-1729, Vol. 13, no. 1 (2023), art. no. 67, p. [1-11]
(2021: 3.253 - IF, 40 - H-index, 0.588 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2023 V3 LEVKUTOVÁ, Mária - LEVKUT, Martin - HERICH, Róbert - REVAJOVÁ, Viera - SEMAN, Vladimír - ČECHOVÁ, Michaela - LEVKUT, Mikuláš. Fowl adenovirus induced different manifestations of the disease in two consecutive chicken breeding flocks in a poultry hall. In: Veterinární medicína. 2023. ISSN 0375-8427, Vol. 68, no. 1 (2023), p. 38-42.
(2021: 0.746 - IF, 51 - H-index, 1.038 - IF 5y, 0.240 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
Počet záznamov v databáze: 26778
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 2678
Skip to content