Rok Kategória
Publikácia
2021 AGJ STYKOVÁ, Eva - NEMCOVÁ, Radomíra - VALOCKÝ, Igor. Probiotický prípravok, spôsob jeho prípravy a použitie probiotického prípravku. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 0000.
2021 AGJ MUDROŇOVÁ, Dagmar - TOPORČÁK, Juraj - KUZYŠINOVÁ, Katarína. Probiotický prípravok pre včely a jeho použitie : Patentový spis č. 288896. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 0000. 4 s.
2019 AGJ MEDVECKÝ, Ľubomír - GIRETOVÁ, Mária - ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava - DANKO, Ján - PETROVOVÁ, Eva. Biocementový systém na regeneráciu defektov chrupky. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2046.
2018 AGJ STYKOVÁ, Eva - NEMCOVÁ, Radomíra - VALOCKÝ, Igor. Probiotický prípravok, spôsob jeho prípravy a použitie probiotického prípravku : patentová prihláška č. 50050-2016. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2016. 5 s.
2018 AGJ MUDROŇOVÁ, Dagmar - TOPORČÁK, Juraj - KUZYŠINOVÁ, Katarína. Probiotický prípravok pre včely a jeho použitie [Probiotic preparation for honey bees and its using] : Patentová prihláška č. 50081-2016. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastnícta SR, 2016. 6 s.
2017 AGJ MUDROŇOVÁ, Dagmar - TOPORČÁK, Juraj - KUZYŠINOVÁ, Katarína. Nosič probiotického prípravku pre včely [Úžitkový vzor č. 8079] : Carrier of probiotic preparation for honey bees. Banská Bystrica : ÚPV SR, 2017. 4 s.
2016 AGJ COHEN, Smadar - SHEVA, Beer - ČÍŽKOVÁ, Dáša. Composition and methods for treating spinal cord injury : Patent č. P-79990-USP. Alexandria, Virgínia, USA : United States Patent and Trademark Office, 2016. 3 s.
2016 AGJ MEDVECKÝ, Ľubomír - GIRETOVÁ, Mária - PETROVOVÁ, Eva. Biopolymérny kompozitný systém na regeneráciu chrupavky : Zverejnená patentová prihláška č. 89-2014. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 0000.
2014 AGJ GUBA, Peter - VALOCKÝ, Igor - STYKOVÁ, Eva. Mikroorganizmus izolovaný z vagíny zdravej kravy a kultúra mikroorganizmu získaná kultiváciou tohto mikroorganizmu : Zverejnená patentová prihláška č. 72-2009. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2066. 5 s.
2014 AGJ STYKOVÁ, Eva - GUBA, Peter - VALOCKÝ, Igor. Mikrotitračné platničky s naviazaným lyofilizovaným hlienom na testovanie adherencie mikroorganizmov : Zverejnená patentová prihláška č. 40-2010. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva, 0000. 5 s.
Počet záznamov v databáze: 78
Posledný update databázy: 17. 08. 2022 11:52:41
Strana 1 z 8
Skip to content