Rok Kategória
Publikácia
2021 EAJ HOSKINS, Johnny D. - WEISSOVÁ, Tatiana - TITKOVÁ, Radka - KARASOVÁ, Martina. Geriatria a gerontológia psa a mačky : [Geriatrie a gerontologie psa a kočky] Rec. 2. dopl. vyd. Bratislava : Pro-Trade, 2020. ISBN 978-80-99959-00-3, 454 s.
2020 EAJ HUTCHINSON, Tim - ROBINSON, Ken - WEISSOVÁ, Tatiana - VALAŠEK, Pavol - SVOBODOVÁ, Zuzana. BSAVA Manuál praktickej medicíny psov. Rec. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2019. ISBN 978-80-971921-8-1, 360 s.
2020 EAJ BEXFIELD, Nick - LEE, Karla - WEISSOVÁ, Tatiana - VALAŠEK, Pavol. BSAVA Sprievodca Zákrokmi v praxi malých zvierat. Rec. 2. dopl. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2020. ISBN 978-80-973724-0-8, 283 s.
2018 EAJ HARVEY, Andrea - TASKER, Séverine - WEISSOVÁ, Tatiana - VALAŠEK, Pavol - DANIŠ, Andrej - SVOBODOVÁ, Zuzana. BSAVA Manuál praktickej medicíny mačiek : [BSVA Manual of Feline Practice] Rec. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2018. ISBN 978-80-971921-6-7, 482 s.
2014 EAJ TÓTH, Gábor - SÜLI, Judit - ONDREJKOVÁ, Anna - SOBEKOVÁ, Anna. Naše choré potraviny : Problémy potravín živočíšného pôvodu. Rec. Mária Levkutová, Emil Holoda. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-406-6, 262 s.
2012 EAJ CHEW, Dennis J. - WEISSOVÁ, Tatiana - GÁLOVÁ, Jana - VALÁŠEK, Pavel. Nefrológia a urológia psa a mačky. Rec. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2012. 179 s.
2010 EAJ JAGGY, André - MUDROŇ, Pavol - WEISSOVÁ, Tatiana - ŠRENK, Petr - TOMEK, Aleš. Učebnica a atlas neurológie malých zvierat. Rec. 2. preprac. a rozš. vyd. Bratislava : PRO-TRADE, 2009. ISBN 978-80-969964-1-4, 562 s.
2010 EAJ UHLENBROEK, Charlotte - WEISSOVÁ, Tatiana - VARGOVÁ, Milada. Život zvierat. Rec. 1. vyd. Bratislava : IKAR, 2009. ISBN 978-80-551-2050-8, 512 s.
2005 EAJ HORZINEK, Marian C. - SCHMIDT, Vera - LUTZ, Hans - ŠVEHLOVÁ, Dominika - TRBOLOVÁ, Alexandra - MUDROŇ, Pavol. Choroby mačiek : [Nemoci koček] Rec. 3. vyd. Bratislava : Pro-Trade, 2003. ISBN 80-969010-5-20, 814 s.
2003 EAJ STRAW, Barbara E. - D'ALLAIRE, Sylvie - MENGELING, William L. - TAYLOR, David J. - AUGUSTÍN, Peter - DEMETEROVÁ, Mária - HAJURKA, Jaroslav - HÚSKA, Miroslav - KYSEĽOVÁ, Jana - MUDROŇ, Pavol - TRBOLOVÁ, Alexandra. Choroby ošípaných, 2. zväzok : [Nemoci prasat] Rec. 1. vyd. Bratislava : Hajko & Hajková, 2003. ISBN 80-88700-58-2, 880 s.
Počet záznamov v databáze: 13
Posledný update databázy: 17. 08. 2022 11:52:41
Strana 1 z 2
Skip to content