Rok Kategória
Publikácia
2023 O2 MIKULOVÁ, Klára - PETRIČ, Daniel - BATŤÁNYI, Dominika - VÁRADY, Marián - VÁRADYOVÁ, Zora. Ruminal microbiome and fermentation associated with the gastrointestinal nematode Haemonchus contortus. In: EAAP. 1st Regional Meeting of The European Federation of Animal Science : Book of Abstracts. 1. vyd. Roma : EAAP, 2023. online, s. 74.
2023 O2 PETRIČ, Daniel - MIKULOVÁ, Klára - ČOBANOVÁ, Klaudia - KIŠIDAYOVÁ, Svetlana - VÁRADYOVÁ, Zora. Alterations in the rumen microbial communities and fermentation patterns of lambs fed diets supplemented with organic zinc. In: EAAP. 1st Regional Meeting of The European Federation of Animal Science : Book of Abstracts. 1. vyd. Roma : EAAP, 2023. online, s. 45.
2022 O2 ŠADEROVÁ, Janka - BEREGSZÁSZIOVÁ, Nicol - TAKÁČOVÁ, Daniela. Veterinary border control is a key factor in the transport logistics of companion animals. In: CLC 2022. CLC 2022 - 10th Carpathian Logistics Congress : Abstracts. 1. vyd. Ostrava : Tanger, 2022. ISBN 978-80-88365-03-7, s. 26.
2022 O2 HUDÁKOVÁ, Nikola - PETROUŠKOVÁ, Patrícia - MALOVESKÁ, Marcela - HUMENÍK, Filip - MUDROŇOVÁ, Dagmar - DOSEDLA, Erik - BALLOVÁ, Zuzana - MAJEROVÁ, Petra - ČÍŽKOVÁ, Dáša. Vplyv bioaktívnych molekúl v sekretóme z kmeňových buniek a účinok na in vitro neuroregeneráciu. In: Biologická liečba v teórii a praxi. Biologická liečba v teórii a praxi 6 : Zborník abstarktov. 1. vyd. Dunajská Lužná : AHO5, 2022. online, s. 30.
2022 O2 KULKARNI, Amod - DHUMAL, Dinesh - MOCHNÁČOVÁ, Evelína - KASIČOVÁ, Zuzana - HRUŠKOVICOVÁ, Jana - BHIDE, Katarína - DRÁŽOVSKÁ, Monika - LING, Peng - BHIDE, Mangesh Ramesh. Dendrimer nanosystems as potent therapeutics targeting neuroinvasive bacterial pathogens. In: Biologická liečba v teórii a praxi. Biologická liečba v teórii a praxi 6 : Zborník abstarktov. 1. vyd. Dunajská Lužná : AHO5, 2022. online, s. 31.
2019 BFB TAKÁČOVÁ, Martina - KURILLOVÁ, Marieta - ZBOROVSKÁ, Hana - MICHÁĽOVÁ, Alena - BIELIK, Bohumil. Klinický prípad: Multicentrický lymfóm u rotvajlera : [Clinical case: Multicentric lymphoma in rottweiler] In: Nová Veterinária. Nová Veterinária 2019, 26.-27.10.2019, Nitra : Zborník prednášok. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2019. s. 141.
2019 BFB ROVŇANOVÁ, Natália - KORIM, Filip - ŽERT, Zdeněk - KARAMANOVÁ, Michaela - GELAČKOVÁ, Silvia - BENKO, Matúš - PALUŠ, Juraj - ALMÁŠIOVÁ, Viera - CIGÁNKOVÁ, Viera. Tomografické vyšetrenie neoplázie paranazálnych dutín u kobyly slovenského teplokrvníka. In: Nová Veterinária. Nová Veterinária 2019, 26.-27.10.2019, Nitra : Zborník prednášok. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2019. s. 142.
2019 BFB MICHÁĽOVÁ, Alena - FIALKOVIČOVÁ, Mária - TAKÁČOVÁ, Martina. Nové možnosti diagnostiky a terapie alergických pacientov v praxi malých zvierat : [New possibilities of diagnostics and therapy in allergic patients in small animal practice] In: Nová Veterinária. Nová Veterinária 2019, 26.-27.10.2019, Nitra : Zborník prednášok. 1. vyd. Bratislava : SAVLMZ, 2019. s. 131.
2019 BFB LINKOVÁ, Marcela - RÁCZ, Oliver - ČISLÁKOVÁ, Lýdia - JAKUBOWSKI, Krzysztof - LINK, Róbert. Hodnotenie úrovne zdravia na základe vlastného pohľdu chorých s diabetes mellitu. In: Diabetologické dni. 29. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou : Program a abstrakty. 1. vyd. Bratislava : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2019. s. [1]
2019 BFB LINKOVÁ, Marcela - RÁCZ, Oliver - ČISLÁKOVÁ, Lýdia - LINK, Róbert. Životná spokojnosť ako dôležitý faktor sebahodnoteného zdravia u diabetikov 2 typu s dlhotrvajúcim ochorením. In: International Conference on Chronic Diseases. International Conference on Chronic Diseases and 6th SAVEZ Conference : Book of Abstracts: Cronic Diseases and Integrated Care: Rethinking Health and Welfare Systems. 1. vyd. Košice : EQUILIBRIA, 2019. s. 29-30.
Počet záznamov v databáze: 135
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 14
Skip to content