Rok Kategória
Publikácia
2020 EDI ZBOROVJAN, Martin. Weber, J.: Vladárske čítanie, tr.: Brodňanská, E. - Koželová, A. - Juríková, E. Prešov: Filozofická fakulta PU v Prešove, 2019, 288 s.. In: MATEJ, Gogola - ADAM, Mesiarkin - MIROSLAV, Dani. Historia Medicinae Slovaca V. : Fenomén vojny v kontexte dejín medicíny. 1. vyd. 818 01 Bratislava : STIMUL, ISBN 978-80-8127-273-8, s. 198-200.
2018 EDI BARTKOVÁ, Valéria. Kavečanská, A., Šalamon, P. The Basic of Graeco-Latin medical terminology. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Equilibria s.r.o. 2017. ISBN 978-80-8152-516-2. In: MIROSLAV, . MIROSLAV, . Folia Medica Cassoviensia. ISSN 1337-7817, Vol. 72, no. 1(2018), p. 5.
2006 EDI KOŠUTH, Peter. Veterinárna starostlivosť II. In: EVA, Stecov - ALEXANDER, Horv th - PETER, Reichel - MIKUL, Ka r. Veterinárna starostlivosť II : Učebnica pre 4. ročník študijného odboru 4330 6 veterinárstvo a pre 1. ročník študijného odboru 4210 7 - agropodnikanie. 1. vyd. Bratislava : PROXIMA PRESS, 2002. ISBN 80-85454-40-8, .
2003 EDI KOŠUTH, Peter. N/A. In: MIKUL, . MIKUL, . N/A. .
1997 EDI JURČINA, Alfonz. Recenze: Šutiak, V., Šutiaková, I.: Príručka farmakologickej terminológie. UVL Košice, 1996. ISBN 80-88867-00-2. In: MIKUL, . MIKUL, . Veterinářství. Roč. 47, č. 7 (1997), s. 314.
Počet záznamov v databáze: 5
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content