Rok Kategória
Publikácia
2016 GAI ANTAL, Vladimír - BOROŠ, Milan - ČERTÍKOVÁ, Marianna - CIBEREJ, Juraj - DÓCZY, Jozef - FINĎO, Slavomír - KAŠTIER, Peter - KROPIL, Rudolf - LUKÁČ, Juraj - MOLNÁR, Ladislav - PAULE, Ladislav - RIGG, Robin - RYBANIČ, Rastislav - ŠRAMKA, Štefan. Program starostlivosti o vlka dravého (Canis lupus) na Slovensku : Projekt Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) "Výskum a monitoring populácií veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku". Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, 2016.
2012 GAI HURNÍKOVÁ, Zuzana. Trichinelóza. : , 0000.
2012 GAI TOPORČÁK, Juraj. Mandátne hodnotenie rizika „Hodnotenie rizika pre SR - Mor včelieho plodu (Paenibacillus larvae)“ [Risk assessment of American foulbrood (Paenibacillus larvae) in Slovak Republic]. Košice : UVLF, 2012. online
2012 GAI TOPORČÁK, Juraj. Mandátne hodnotenie rizika „Hodnotenie rizika pre SR – Varroóza (Varroa destructor)" [Risk assessment of Varroa mite (Varroa destructor) in Slovak Republic]. Košice : UVLF, 2012. online
2011 GAI ONDRAŠOVIČOVÁ, Oľga - ONDRAŠOVIČ, Miloslav - SASÁKOVÁ, Naďa - KOTTFEROVÁ, Jana - HROMADA, Rudolf - VENGLOVSKÝ, Ján - HALÁN, Miloš - LAKTIČOVÁ, Katarína - GREGOVÁ, Gabriela - MAREKOVÁ, Jana - JAKUBA, Tomáš - KIŠOVÁ, Jana. Vplyv kontaminovaného prostredia vo vybraných lokalitách SR na zdravotný stav a produkciu zvierat v konvenčných a ekologických chovoch : VEGA 1/0630/09. : , 0000.
2007 GAI SASÁKOVÁ, Naďa - PAPAJOVÁ, Ingrid - VARGOVÁ, Milada - ONDRAŠOVIČOVÁ, Oľga - ONDRAŠOVIČ, Miloslav - VENGLOVSKÝ, Ján - HALÁN, Miloš - KUDRÍKOVÁ, Denisa. The effect of treatment of sewage sludge with zeolite and lime on selected parasitological and bacteriological parameters : VEGA 1/3484/06 a VEGA 2/7190/27. Košice : UVLF, 2007.
2005 GAI CABADAJ, Rudolf. Self evaluation report. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2005. 169 s.
2005 GAI CABADAJ, Rudolf. Annexes of self-evaluation report. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2005. 279 s.
2003 GAI BÍREŠ, Jozef - KOŠUTZKÝ, Jozef - RAJZÁK, Pavol - BREYL, Ivo - MIŠČÍK, J. - HAJDUK, Anton. Monitoring poľovnej, voľne žijúcej zveri a rýb v Slovenskej republike [Správa za rok 2002]. : , 0000.
2003 GAI VENGLOVSKÝ, Ján. Eliminácia biologických kontaminantov hospodárskych zvierat : ŠTÁTNA ÚLOHA VÝSKUMU A VÝVOJA 2003 SP 27/028 OE 02/028, OE 02. Kvalita, bezpečnosť a funkčnosť primárnych potravinových zdrojov, Piešťany, 2003, VE 06. Košice : UVLF, 2003.
Počet záznamov v databáze: 70
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 7
Skip to content