Rok Kategória
Publikácia
2023 D1 STYKOVÁ, Eva - NEMCOVÁ, Radomíra - VALOCKÝ, Igor. Kmeň mikroorganizmov Weissella cibaria 4/8 D37 CCM 9015, bakteriálna kultúra, bezbunkový supernatant kmeňa a farmaceutická kompozícia obsahujúca tento kmeň. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva, 2023. 6 s.
2022 D1 SØRENSEN, Mette - KIRON, Viswanath - MUDROŇOVÁ, Dagmar - FEČKANINOVÁ, Adriána. Fish feed comprising probiotics. Oslo : Norwegian Industrial Property Office, 0000. 31 p.
2022 D1 CIMBALA, Roman - KURIMSKÝ, Juraj - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - VARGOVÁ, Blažena - MAJLÁTH, Igor - KOLCUNOVÁ, Iraida - DŽMURA, Jaroslav - PETRÁŠ, Jaroslav - DOLNÍK, Bystrík - ZBOJOVSKÝ, Ján - PEŤKO, Branislav. Behaviorálna aréna na výskum odozvy organizmov na stimulujúce elektromagnetické pole. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva, 0000. 7 s.
2021 D1 CIMBALA, Roman - KURIMSKÝ, Juraj - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - MAJLÁTH, Igor - VARGOVÁ, Blažena - KOLCUNOVÁ, Iraida - DŽMURA, Jaroslav - PETRÁŠ, Jaroslav - DOLNÍK, Bystrík - ZBOJOVSKÝ, Ján - PEŤKO, Branislav. Behaviorálna aréna na výskum odozvy organizmov na stimulujúce elektromagnetické pole. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva, 2028. 7 s.
2021 AGJ MUDROŇOVÁ, Dagmar - TOPORČÁK, Juraj - KUZYŠINOVÁ, Katarína. Probiotický prípravok pre včely a jeho použitie : Patentový spis č. 288896. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 0000. 4 s.
2020 AGJ STYKOVÁ, Eva - NEMCOVÁ, Radomíra - VALOCKÝ, Igor. Probiotický prípravok, spôsob jeho prípravy a použitie probiotického prípravku. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 0000.
2019 AGJ MEDVECKÝ, Ľubomír - GIRETOVÁ, Mária - ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava - DANKO, Ján - PETROVOVÁ, Eva. Biocementový systém na regeneráciu defektov chrupky. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2046.
2017 AGJ MUDROŇOVÁ, Dagmar - TOPORČÁK, Juraj - KUZYŠINOVÁ, Katarína. Nosič probiotického prípravku pre včely [Úžitkový vzor č. 8079] : Carrier of probiotic preparation for honey bees. Banská Bystrica : ÚPV SR, 2017. 4 s.
2016 AGJ COHEN, Smadar - SHEVA, Beer - ČÍŽKOVÁ, Dáša. Composition and methods for treating spinal cord injury : Patent č. P-79990-USP. Alexandria, Virgínia, USA : United States Patent and Trademark Office, 2016. 3 s.
2016 AGJ MEDVECKÝ, Ľubomír - GIRETOVÁ, Mária - PETROVOVÁ, Eva. Biopolymérny kompozitný systém na regeneráciu chrupavky : Zverejnená patentová prihláška č. 89-2014. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 0000.
Počet záznamov v databáze: 82
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 9
Skip to content