Názov: Behaviorálna aréna na výskum odozvy organizmov na stimulujúce elektromagnetické pole.
Zápis: CIMBALA, Roman - KURIMSKÝ, Juraj - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - MAJLÁTH, Igor - VARGOVÁ, Blažena - KOLCUNOVÁ, Iraida - DŽMURA, Jaroslav - PETRÁŠ, Jaroslav - DOLNÍK, Bystrík - ZBOJOVSKÝ, Ján - PEŤKO, Branislav. Behaviorálna aréna na výskum odozvy organizmov na stimulujúce elektromagnetické pole. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva, 2028. 7 s.
Rok vydania: 2021
Kategória: D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
Typ výstupu: PUV - prihláška úžitkového vzoru
Autori:CIMBALA Roman25 %
KURIMSKÝ Juraj20 %
MAJLÁTHOVÁ Viktória11 %
MAJLÁTH Igor10 %
VARGOVÁ Blažena10 %
KOLCUNOVÁ Iraida4 %
DŽMURA Jaroslav4 %
PETRÁŠ Jaroslav4 %
DOLNÍK Bystrík4 %
ZBOJOVSKÝ Ján4 %
PEŤKO Branislav4 %
Vydavateľ: Úrad priemyselného vlastníctva
Miesto vydania: Banská Bystrica
Krajina vydania: Slovensko
Rozsah: 7 s.
Oblasť výskumu: neuvedená
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: slovenský
URL: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50016-2021
Skip to content