Rok Kategória
Publikácia
2006 N/A BREARLEY, Roger. The early diagnosis of renal disease in dogs : diploma thesis. Rec. Košice : UVL, 2006. 54 l.
2005 N/A Výživa zvířat 2005. Rec. 1. vyd. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2005. ISBN 80-213-1373-0, 91 s.
1999 N/A N/A. Rec. : , 0000.
1999 N/A 19th International symposium "Industrial toxicology 99", Bratislava 16. - 18. 6. 1999, Slovak Republic : Abstracts of papers. Rec. Bratislava : , 1999. ISSN 1335-3160,
1997 N/A Control of coccidiosis into the next millenium : VII International coccidiosis conference European unin cost 820 - workshop, 1. - 5. sept. 1997, Oxford, UK. Rec. : , 1997.
1991 N/A BOĎA, Koloman - BARANOV, V.M.. Current trends in cosmic biology and Medicine, Vol. 2.. Rec. Ivanka pri Dunaji : Institut of animal biochemistry and genetics, Slovak Academy Sciences, 1991.
1991 N/A Global trends in wildlife management:18th IUGB Congres, Jagiellonian University, Krakow, Poland, August 1987. Rec. Krakow : Swiat Press, 1991. ISBN 8385597026,
1991 N/A BARAN, Milan. Zborník vedeckých prác Ústavu experimentálnej veterinárnej medicíny v Košiciach - VII. Rec. 1. vyd. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1991. ISBN 80-8517-1-70-7, 175 s.
1984 N/A III. seminár mladých veterinárnych lekárov - Aktuálne problémy veterinárnej vedy a praxe - zborník. Rec. Košice : ÚEVM, 1984.
1984 N/A Zborník referátov z celoštátnej konferencie o zoonózach, Košice 24.-26. október 1984. Rec. Košice : KÚNZ, 1984.
Počet záznamov v databáze: 10
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content