Rok Kategória
Publikácia
2001 BCK REICHEL, Peter. Obrázková príloha. In: STECOVÁ, Eva et al. Veterinárna starostlivosť I. Bratislava : PROXIMA PRESS, 2001. ISBN 80-85454-41-6, s. 65-76.
2001 BCK REICHEL, Peter. Choroby ošípaných. In: STECOVÁ, Eva et al. Veterinárna starostlivosť I. Bratislava : PROXIMA PRESS, 2001. ISBN 80-85454-36-X, s. 175-235.
Počet záznamov v databáze: 2
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content