Rok Kategória
Publikácia
2011 AEF CHOVANCOVÁ, Beáta - HURNÍKOVÁ, Zuzana - MITERPÁKOVÁ, Martina. Cirkulácia závažných helmintozoonóz na území Tatranského národného parku. In: Štúdie o Tatranskom národnom parku, 10 (43). Poprad : Podtatranské noviny, 2011. ISBN 978-80-89309-09-2, s. 291-299.
2010 AEF CHYTILOVÁ, Mária - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - HREŠKO, Stanislav - PISTL, Juraj - REICHEL, Peter. Beta-glukány ako významné imunomodulačné látky imunitného systému prasiat. In: Aktuálne infekčné choroby zvierat. Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-222-2, s. 1-5.
2010 AEF MUDROŇOVÁ, Dagmar - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - PISTL, Juraj - KOŠČOVÁ, Jana - BULECA, Viktor - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava. Effect of applications of plant material on the clinical status and immune response in weaning pigs. In: Aktuálne infekčné choroby zvierat. Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-222-2, s. 6-11.
2010 AEF BLANÁR, Ján - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - REVAJOVÁ, Viera - LEVKUT, Martin - LEVKUT, Mikuláš - LAUKOVÁ, Andrea. Influence of Salmonella enteritidis PT4 and Enterococcus faecium EF55 on proliferative activity and high of villi in small intestine of chickens after experimental infection. In: Aktuálne infekčné choroby zvierat. Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-222-2, s. 12-17.
2010 AEF ČAPKOVIČOVÁ, Adriana - FAIXOVÁ, Zita - MAKOVÁ, Zuzana - PIEŠOVÁ, Elena - RYZNER, Miroslav - MIKLOŠOVÁ, Lucia - FAIX, Štefan - LEVKUT, Mikuláš. Effect of feed supplements on performance in chickens. In: Aktuálne infekčné choroby zvierat. Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-222-2, s. 18-21.
2010 AEF CSANK, Tomáš - POLLÁKOVÁ, Jana - PISTL, Juraj. Vybrané vírusové choroby diviaka lesného. In: Aktuálne infekčné choroby zvierat. Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-222-2, s. 22-25.
2010 AEF DANCÁKOVÁ, Ľudmila - REVAJOVÁ, Viera - LENHARDT, Ľudovít. Histochemical study of alkaline phosphatase of mastitic mammary gland in dairy cows. In: Aktuálne infekčné choroby zvierat. Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-222-2, s. 26-28.
2010 AEF FAIXOVÁ, Zita - FAIX, Štefan - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - MIKLOŠOVÁ, Lucia - LEVKUT, Mikuláš. Can dietary selenium counteract mycotoxin toxicity in chickens?. In: Aktuálne infekčné choroby zvierat. Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-222-2, s. 29-33.
2010 AEF HERICH, Róbert - KOKINČÁKOVÁ, Tatiana - LAUKOVÁ, Andrea - LEVKUT, Mikuláš. Preventive effects of different strains of Enterococcus faecium against Salmonellae in Poultry. In: Aktuálne infekčné choroby zvierat. Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-222-2, s. 34-37.
2010 AEF HREŠKO, Stanislav - CHYTILOVÁ, Mária - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - MOJŽIŠ, Martin - PISTL, Juraj. The PrP gene polymorphisms analysis in healthy cattle and BSE cases found in Slovakia. In: Aktuálne infekčné choroby zvierat. Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-222-2, s. 38-42.
Počet záznamov v databáze: 41
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 5
Skip to content