Rok Kategória
Publikácia
2023 V2 KORIM, Filip - VDOVIAKOVÁ, Katarína - IVAŠKOVÁ, Sonja - KREŠÁKOVÁ, Lenka - HUMENÍK, Filip - GIRETOVÁ, Mária - MEDVECKÝ, Ľubomír. Využitie kalcium fosfátov v regeneračnej medicíne : [Use calcium phosphates in regenerative medicine] In: 26. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ v Košiciach, 2023. ISBN 978-80-574-0200-8, s. 75-79.
2023 V2 IVAŠKOVÁ, Sonja - KREŠÁKOVÁ, Lenka - VDOVIAKOVÁ, Katarína - KORIM, Filip - GIRETOVÁ, Mária - MEDVECKÝ, Ľubomír. Proces regenerácie dlhých kostí na animálnom modeli oviec s použitím hydroxyapatitovej keramiky : [Regeneration of long bones in a sheep animal model using hydroxyapatite ceramics] In: 26. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ v Košiciach, 2023. ISBN 978-80-574-0200-8, s. 66-69.
2023 V2 HOLOVSKÁ, Katarína - ANDRAŠKOVÁ, Sandra - DEMČIŠÁKOVÁ, Zuzana - PETROVOVÁ, Eva - ALMÁŠIOVÁ, Viera. Štruktúra chorioalantoickej membrány kuracieho embrya na 9. deň inkubácie : [Structure of the chorioallantoic membrane of chick embryo on say 9 of incubation] In: 26. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ v Košiciach, 2023. ISBN 978-80-574-0200-8, s. 43-46.
2023 V2 ANDRAŠKOVÁ, Sandra - ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína. Vývoj dýchacieho systému vtákov : [Development of the respiratory of birds] In: 26. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ v Košiciach, 2023. ISBN 978-80-574-0200-8, s. 7-11.
2023 V2 HOLOVSKÁ, Katarína - ANDRAŠKOVÁ, Sandra - MOLNÁR, Ján - BEREŠ, Matej - ALMÁŠIOVÁ, Viera. Vplyv wifi žiarenia na štruktúru žltkového vaku kuracieho embrya na 9. deň inkubácie : [The effect of wifi radiation on the structure of the yolk sac of chicken embryo on day 9 of incubation] In: 26. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ v Košiciach, 2023. ISBN 978-80-574-0200-8, s. 47-51.
2023 V2 BÍREŠ, Jozef. Výsledky úradných kontrol potravín na Slovensku : [Results of ooficial food controls in Slovakia] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 16-22.
2023 V2 SASÁKOVÁ, Naďa - TAKÁČOVÁ, Daniela - KACHNIČ, Ján - HROMADA, Rudolf. Význam hygieny prostredia pri získavaní mlieka : [The importance of environmental hygiene in primary milk production] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 565-570.
2023 V2 MASKAĽOVÁ, Iveta - TAČAROVÁ, Marcela - VAJDA, Vladimír - TIMKOVIČOVÁ LACKOVÁ, Petra - FRAŇOVÁ, Beáta. Hodnotenie vplyvu výživy na množstvo a kvalitu mlieka a ekologickú záťaž : [Evaluation of the effect of nutrition on the quantity and quality of milk and the ecological load] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 66-76.
2023 V2 MOJŽIŠOVÁ, Jana - DRÁŽOVSKÁ, Monika - KOVALENKO, Anatolii. Riziko prenosu zoonotických patogénov mliekom z pohľadu jedného zdravia : [Risk of zoonotic pathogens transmission via milk from the on health perspective] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 77-83.
2023 V2 ARVAIOVÁ, Juliana - ZIGO, František - LACKOVÁ, Zuzana - FARKAŠOVÁ, Zuzana - HALÁS, Šimon - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - BAK, H. Kathrine - PAULSEN, Peter. Výskyt a etiológia mastitíd v chove oviec počas pastevnej sezóny : [Occurrence and etiology of mastitis in sheep herd during the grazing season] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 166-174.
Počet záznamov v databáze: 5623
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 563
Skip to content