Názov: Vplyv wifi žiarenia na štruktúru žltkového vaku kuracieho embrya na 9. deň inkubácie : [The effect of wifi radiation on the structure of the yolk sac of chicken embryo on day 9 of incubation]
Zápis: HOLOVSKÁ, Katarína - ANDRAŠKOVÁ, Sandra - MOLNÁR, Ján - BEREŠ, Matej - ALMÁŠIOVÁ, Viera. Vplyv wifi žiarenia na štruktúru žltkového vaku kuracieho embrya na 9. deň inkubácie : [The effect of wifi radiation on the structure of the yolk sac of chicken embryo on day 9 of incubation] In: 26. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ v Košiciach, 2023. ISBN 978-80-574-0200-8, s. 47-51.
Rok vydania: 2023
Kategória: V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
Typ výstupu: PRP - príspevok z podujatia
Autori:HOLOVSKÁ Katarína45 %
ANDRAŠKOVÁ Sandra15 %
MOLNÁR Ján10 %
BEREŠ Matej5 %
ALMÁŠIOVÁ Viera25 %
Autori vydania:MECHÍROVÁ Eva, TÓTH Štefan, FAGOVÁ Zuzana, DOMORÁKOVÁ Iveta
Vydanie: 26. Košický morfologický deň
Zborník vedeckých prác
S. 47-51
Vydavateľ: UPJŠ v Košiciach
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-574-0200-8
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: slovenský
Skip to content