doc. MVDr. Katarína Holovská, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V2 HOLOVSKÁ, Katarína - ALMÁŠIOVÁ, Viera - ANDRAŠKOVÁ, Sandra - DEMČIŠÁKOVÁ, Zuzana - PETROVOVÁ, Eva. Štruktúra lymfatických ciev v chorioallantoickej membráne kuracieho embrya na 14. deň inkubácie. In: Nové trendy a perspektívy v histológii : Recenzovaný zborník prác. 1. vyd. Martin : JLF UK, 2023. ISBN 978-80-8187-144-3, online, s. 38-40.
2023 V2 ALMÁŠIOVÁ, Viera - ANDRAŠKOVÁ, Sandra - HOLOVSKÁ, Katarína. Štúdium histologickej štruktúry gonád kuracieho embrya na 9. deň inkubácie. In: Nové trendy a perspektívy v histológii : Recenzovaný zborník prác. 1. vyd. Martin : JLF UK, 2023. ISBN 978-80-8187-144-3, online, s. 30-33.
2023 V2 HOLOVSKÁ, Katarína - ANDRAŠKOVÁ, Sandra - PETROVOVÁ, Eva - ALMÁŠIOVÁ, Viera. Ultraštruktúra chorioalantoickej membrány kuracieho embrya na 9. deň inkubácie. In: Nové trendy a perspektívy v histológii : Recenzovaný zborník prác. 1. vyd. Martin : JLF UK, 2023. ISBN 978-80-8187-144-3, online, s. 41-43.
2023 V2 ANDRAŠKOVÁ, Sandra - ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína. Vývoj nosovej dutiny vtákov. In: Nové trendy a perspektívy v histológii : Recenzovaný zborník prác. 1. vyd. Martin : JLF UK, 2023. ISBN 978-80-8187-144-3, online, s. 34-37.
2023 V2 HOLOVSKÁ, Katarína - ANDRAŠKOVÁ, Sandra - DEMČIŠÁKOVÁ, Zuzana - PETROVOVÁ, Eva - ALMÁŠIOVÁ, Viera. Štruktúra chorioalantoickej membrány kuracieho embrya na 9. deň inkubácie : [Structure of the chorioallantoic membrane of chick embryo on say 9 of incubation] In: 26. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ v Košiciach, 2023. ISBN 978-80-574-0200-8, s. 43-46.
2023 V2 POKORNÁ, Bronislava - DEMČIŠÁKOVÁ, Zuzana - HOLOVSKÁ, Katarína - TIRPÁKOVÁ, Zuzana - LUPTÁKOVÁ, Lenka - PETROVOVÁ, Eva. Vplyv alkoholu na vyvíjajúcu sa pečeň vtáčieho embrya : [The effect of alcohol on developing liver of avian embryo] In: 26. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ v Košiciach, 2023. ISBN 978-80-574-0200-8, s. 126-129.
2023 V2 HOLOVSKÁ, Katarína - ANDRAŠKOVÁ, Sandra - MOLNÁR, Ján - BEREŠ, Matej - ALMÁŠIOVÁ, Viera. Vplyv wifi žiarenia na štruktúru žltkového vaku kuracieho embrya na 9. deň inkubácie : [The effect of wifi radiation on the structure of the yolk sac of chicken embryo on day 9 of incubation] In: 26. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ v Košiciach, 2023. ISBN 978-80-574-0200-8, s. 47-51.
2023 V2 ANDRAŠKOVÁ, Sandra - ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína. Vývoj dýchacieho systému vtákov : [Development of the respiratory of birds] In: 26. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ v Košiciach, 2023. ISBN 978-80-574-0200-8, s. 7-11.
2023 V2 ANDRAŠKOVÁ, Sandra - ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína - GALAJDA, Richard. Histochemical detection of collagen in a 9-day old chick embryo. In: International Congress of SAS, CAS and Lojda Symposium on Histochemistry. Morphology 2023 : Programme and Abstract Book of the 46nd International Congress of Slovak Anatomical Society, 54th International Congress of Czech Anatomical Society and 59th Lojda Symposium on Histochemistry. 1. vyd. Turany : P + M, 2023. ISBN 978-80-8187-146-7, s. 19.
2023 V2 ALMÁŠIOVÁ, Viera - ANDRAŠKOVÁ, Sandra - GALAJDA, Richard - HOLOVSKÁ, Katarína. Histological structure of the stomach in a 9-day old chicken embryo. In: International Congress of SAS, CAS and Lojda Symposium on Histochemistry. Morphology 2023 : Programme and Abstract Book of the 46nd International Congress of Slovak Anatomical Society, 54th International Congress of Czech Anatomical Society and 59th Lojda Symposium on Histochemistry. 1. vyd. Turany : P + M, 2023. ISBN 978-80-8187-146-7, s. 18.
Počet záznamov v databáze: 256
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 26
Skip to content