Názov: Vývoj dýchacieho systému vtákov : [Development of the respiratory of birds]
Zápis: ANDRAŠKOVÁ, Sandra - ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína. Vývoj dýchacieho systému vtákov : [Development of the respiratory of birds] In: 26. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ v Košiciach, 2023. ISBN 978-80-574-0200-8, s. 7-11.
Rok vydania: 2023
Kategória: V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
Typ výstupu: PRP - príspevok z podujatia
Autori:ANDRAŠKOVÁ Sandra50 %
ALMÁŠIOVÁ Viera25 %
HOLOVSKÁ Katarína25 %
Autori vydania:MECHÍROVÁ Eva, TÓTH Štefan, FAGOVÁ Zuzana, DOMORÁKOVÁ Iveta
Vydanie: 26. Košický morfologický deň
Zborník vedeckých prác
S. 7-11
Vydavateľ: UPJŠ v Košiciach
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-574-0200-8
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: slovenský
Skip to content