Názov: Využitie kalcium fosfátov v regeneračnej medicíne : [Use calcium phosphates in regenerative medicine]
Zápis: KORIM, Filip - VDOVIAKOVÁ, Katarína - IVAŠKOVÁ, Sonja - KREŠÁKOVÁ, Lenka - HUMENÍK, Filip - GIRETOVÁ, Mária - MEDVECKÝ, Ľubomír. Využitie kalcium fosfátov v regeneračnej medicíne : [Use calcium phosphates in regenerative medicine] In: 26. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ v Košiciach, 2023. ISBN 978-80-574-0200-8, s. 75-79.
Rok vydania: 2023
Kategória: V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
Typ výstupu: PRP - príspevok z podujatia
Autori:KORIM Filip70 %
VDOVIAKOVÁ Katarína9 %
IVAŠKOVÁ Sonja5 %
KREŠÁKOVÁ Lenka5 %
HUMENÍK Filip5 %
GIRETOVÁ Mária3 %
MEDVECKÝ Ľubomír3 %
Autori vydania:MECHÍROVÁ Eva, TÓTH Štefan, FAGOVÁ Zuzana, DOMORÁKOVÁ Iveta
Vydanie: 26. Košický morfologický deň
Zborník vedeckých prác
S. 75-79
Vydavateľ: UPJŠ v Košiciach
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-574-0200-8
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: slovenský
Skip to content