Rok Kategória
Publikácia
2023 D1 STYKOVÁ, Eva - NEMCOVÁ, Radomíra - VALOCKÝ, Igor. Kmeň mikroorganizmov Weissella cibaria 4/8 D37 CCM 9015, bakteriálna kultúra, bezbunkový supernatant kmeňa a farmaceutická kompozícia obsahujúca tento kmeň. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva, 2023. 6 s.
2022 D1 SØRENSEN, Mette - KIRON, Viswanath - MUDROŇOVÁ, Dagmar - FEČKANINOVÁ, Adriána. Fish feed comprising probiotics. Oslo : Norwegian Industrial Property Office, 0000. 31 p.
2022 D1 CIMBALA, Roman - KURIMSKÝ, Juraj - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - VARGOVÁ, Blažena - MAJLÁTH, Igor - KOLCUNOVÁ, Iraida - DŽMURA, Jaroslav - PETRÁŠ, Jaroslav - DOLNÍK, Bystrík - ZBOJOVSKÝ, Ján - PEŤKO, Branislav. Behaviorálna aréna na výskum odozvy organizmov na stimulujúce elektromagnetické pole. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva, 0000. 7 s.
2021 D1 CIMBALA, Roman - KURIMSKÝ, Juraj - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - MAJLÁTH, Igor - VARGOVÁ, Blažena - KOLCUNOVÁ, Iraida - DŽMURA, Jaroslav - PETRÁŠ, Jaroslav - DOLNÍK, Bystrík - ZBOJOVSKÝ, Ján - PEŤKO, Branislav. Behaviorálna aréna na výskum odozvy organizmov na stimulujúce elektromagnetické pole. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva, 2028. 7 s.
Počet záznamov v databáze: 4
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content