Názov: Proces regenerácie dlhých kostí na animálnom modeli oviec s použitím hydroxyapatitovej keramiky : [Regeneration of long bones in a sheep animal model using hydroxyapatite ceramics]
Zápis: IVAŠKOVÁ, Sonja - KREŠÁKOVÁ, Lenka - VDOVIAKOVÁ, Katarína - KORIM, Filip - GIRETOVÁ, Mária - MEDVECKÝ, Ľubomír. Proces regenerácie dlhých kostí na animálnom modeli oviec s použitím hydroxyapatitovej keramiky : [Regeneration of long bones in a sheep animal model using hydroxyapatite ceramics] In: 26. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ v Košiciach, 2023. ISBN 978-80-574-0200-8, s. 66-69.
Rok vydania: 2023
Kategória: V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
Typ výstupu: PRP - príspevok z podujatia
Autori:IVAŠKOVÁ Sonja70 %
KREŠÁKOVÁ Lenka10 %
VDOVIAKOVÁ Katarína6 %
KORIM Filip6 %
GIRETOVÁ Mária4 %
MEDVECKÝ Ľubomír4 %
Autori vydania:MECHÍROVÁ Eva, TÓTH Štefan, FAGOVÁ Zuzana, DOMORÁKOVÁ Iveta
Vydanie: 26. Košický morfologický deň
Zborník vedeckých prác
S. 66-69
Vydavateľ: UPJŠ v Košiciach
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-574-0200-8
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: slovenský
Skip to content