Rok Kategória
Publikácia
2017 AGI ANTOLOVÁ, Daniela - AVDIČOVÁ, Mária - BEDRIOVÁ, Marta - BELAY, Girma - BIZUB, Viliam - CSANK, Tomáš - DUDRIKOVÁ, Eva - VÝROSTKOVÁ, Jana. Správa o zoonózach, alimentárnych nákazach a nákazach z vody v Slovenskej republike za rok 2016 : [Report of zoonosis, alimentary zoonosis and deseases from water in the Slovak republic in 2016] Rec. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 2017. ISBN 978-80-89738-11-3, 110 s.
2011 AGI ONDRAŠOVIČOVÁ, Oľga - ONDRAŠOVIČ, Miloslav - SASÁKOVÁ, Naďa - KOTTFEROVÁ, Jana - HROMADA, Rudolf - VENGLOVSKÝ, Ján - HALÁN, Miloš - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - GREGOVÁ, Gabriela - MAREKOVÁ, Jana - JAKUBA, Tomáš - KIŠOVÁ, Jana. Vplyv kontaminovaného prostredia vo vybraných lokalitách SR na zdravotný stav a produkciu zvierat v konvenčných a ekologických chovoch : VEGA 1/0630/09. Rec. Košice : UVLF, 2011.
2011 AGI KOTTFEROVÁ, Jana - MAREKOVÁ, Jana - FEJSÁKOVÁ, Magdaléna - JAKUBA, Tomáš - HALÁN, Miloš - KIŠOVÁ, Jana - ONDRAŠOVIČ, Miloslav - SASÁKOVÁ, Naďa - ONDRAŠOVIČOVÁ, Oľga - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - GREGOVÁ, Gabriela - SEMAN, Michal. Nové technológie a metódy vo vzdelávaní, obsahové a technické zabezpečenie študijného predmetu Etológia pre kynológov : KEGA 2010-2011. Rec. Košice : UVLF, 2011.
2010 AGI VENGLOVSKÝ, Ján - GREGOVÁ, Gabriela - SASÁKOVÁ, Naďa - ONDRAŠOVIČ, Miloslav. Beta-laktamázové gény u enterobaktérií v životnom prostredí zvierat a v bioaerosoloch : APVV–0009–10. Rec. Košice : UVLF, 2010.
2007 AGI ONDRAŠOVIČOVÁ, Oľga - KOTTFEROVÁ, Jana - SASÁKOVÁ, Naďa - VARGOVÁ, Milada - ČULENOVÁ, Kornélia - HROMADA, Rudolf - TOROPILA, Michal - VENGLOVSKÝ, Ján. Organické poľnohospodárstvo, výroba bioproduktov a zdroje znečistenia krajiny : VEGA č. 1/2397/05, 1/2005-12/2007. Rec. Košice : UVLF, 2007.
2007 AGI VENGLOVSKÝ, Ján. Vplyv technológií na hladiny hluku v objektoch živočíšnej výroby a spracovateľského priemyslu a ich vplyv na vybrané fyziologické parametre zvierat, reg.číslo : VEGA 1/4390/07. Rec. Košice : UVLF, 2007.
1998 AGI ŠVRČEK, Štefan - MAĎAR, Milan - ZÁVADOVÁ, Jolana - PRASLIČKA, Ján - JANOVICKÁ, Beáta - GARAJ, Martin - ONDREJKA, Róbert - BENÍŠEK, Zdenek - SÜLI, Judit - PAULÍK, Štefan - POŠIVÁKOVÁ, Serena - ONDREJKOVÁ, Anna. Vykonanie serologického prieskumu a epizootologickej analýzy pri felínnom AIDS : záverečná práca. Rec. Košice : ÚEVM, 1998. 11 l.
1998 AGI GONDOĽ, Július. Vývoj imunochemických metód na stanovenie chýb potravín a surovín živočíšneho pôvodu a detekciu niektorých závažných alimentárnych toxínov : záverečná správa č. VTP 514-46 (ČÚ 01, ČÚ 02, ČÚ 03, ČÚ 04, ČÚ 05). Rec. Košice : ÚEVM, 1998. 146 l.
1997 AGI VENGLOVSKÝ, Ján - PETROVSKÝ, Miloslav - PAČAJOVÁ, Zuzana - PLACHÁ, Iveta - GALAJDA, Richard - JURIŠ, Peter - SVIATKO, Peter - LAŠANDA, Vladimír - KOČIŠOVÁ, Alica. Hygienizácia exkrementov, odpadov a odpadových vôd z poľnohospodárkych a potravinárskych podnikov a asanácia prostredie veľkochovov. Rec. Košice, september 1997 : , 1997.
1997 AGI ŠUTIAKOVÁ, Irena. Využitie geneticko-biochemických metód pri riadení zdravia zvierat : záverečná správa č. SVTP-05 514-30. Rec. Košice : ÚEVM, 1997. 99 l.
Počet záznamov v databáze: 235
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 24
Skip to content