Názov: Vplyv kontaminovaného prostredia vo vybraných lokalitách SR na zdravotný stav a produkciu zvierat v konvenčných a ekologických chovoch : VEGA 1/0630/09.
Zápis: ONDRAŠOVIČOVÁ, Oľga - ONDRAŠOVIČ, Miloslav - SASÁKOVÁ, Naďa - KOTTFEROVÁ, Jana - HROMADA, Rudolf - VENGLOVSKÝ, Ján - HALÁN, Miloš - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - GREGOVÁ, Gabriela - MAREKOVÁ, Jana - JAKUBA, Tomáš - KIŠOVÁ, Jana. Vplyv kontaminovaného prostredia vo vybraných lokalitách SR na zdravotný stav a produkciu zvierat v konvenčných a ekologických chovoch : VEGA 1/0630/09. Rec. Košice : UVLF, 2011.
Rok vydania: 2011
Kategória: AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
Autori:ONDRAŠOVIČOVÁ Oľga0 %
ONDRAŠOVIČ Miloslav0 %
SASÁKOVÁ Naďa0 %
KOTTFEROVÁ Jana0 %
HROMADA Rudolf0 %
VENGLOVSKÝ Ján0 %
HALÁN Miloš0 %
VESZELITS LAKTIČOVÁ Katarína0 %
GREGOVÁ Gabriela0 %
MAREKOVÁ Jana0 %
JAKUBA Tomáš0 %
KIŠOVÁ Jana0 %
Vydavateľ: UVLF
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
Oblasť výskumu: neuvedená
Jazyk: slovenský
Skip to content