MVDr. Gabriela Gregová, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V2 VÝROSTKOVÁ, Jana - KOVÁČOVÁ, Mariana - REGECOVÁ, Ivana - DUDRIKOVÁ, Eva - ZAHUMENSKÁ, Jana - HANZELOVÁ, Zuzana - GREGOVÁ, Gabriela. Detekcia baktérií rodu pseudomonas v surovom kravskom mlieku : [Detection of pseudomonas bacteria in raw cow's milk] In: N/A : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 617-622.
2023 V2 DANČOVÁ, Nikola - MINDŽÁKOVÁ, Ingrid - GREGOVÁ, Gabriela - SZABÓOVÁ, Tatiana. Effect of increasing temperature on microbial contamination in cattle rearing. In: The impact of global change on the environment, human and animal health : Proceedings of scientific abstracts and contributions: International Scientific Conference. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-789-0, s. 85-88.
2023 V2 SZABÓOVÁ, Tatiana - GREGOVÁ, Gabriela - DANČOVÁ, Nikola - SASÁKOVÁ, Naďa. Impact of an ambient temperature on a milk production of dairy cows. In: The impact of global change on the environment, human and animal health : Proceedings of scientific abstracts and contributions: International Scientific Conference. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-789-0, s. 235-238.
2023 V2 SZABÓOVÁ, Tatiana - GREGOVÁ, Gabriela - DANČOVÁ, Nikola. Influence of temperature on the efficiency of wastewater treatment. In: The impact of global change on the environment, human and animal health : Proceedings of scientific abstracts and contributions: International Scientific Conference. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-789-0, s. 231-234.
2023 V2 REITZNEROVÁ, Anna - MAKIŠ, Andrej - KARAFFOVÁ, Viera - NAĎ, Pavel - GREGOVÁ, Gabriela - MUDROŇOVÁ, Dagmar - NAGY, Jozef - MARCINČÁK, Slavomír. Nové prístupy k znižovaniu spotreby antibiotík vo výžive zvierat v kontexte posilnenia potravinovej bezpečnosti a kvality potravín. In: Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood : Zborník prác. 1. vyd. Nitra : SPU v Nitre, 2023. ISBN 978-80-552-2616-3, s. 69-75.
2023 V2 PILIPČINEC, Emil - KIRÁLY, Ján - HAJDUČKOVÁ, Vanda - GREGOVÁ, Gabriela. Prevalencia rezistentných izolátov S. aureus z mlieka dojníc so subklinickou formou mastitídy : [The prevalence of S. aureus resistant isolates from the milk of dairy cows with subclinical mastitis] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 527-536.
2023 V2 GREGOVÁ, Gabriela - SZABÓOVÁ, Tatiana - DANČOVÁ, Nikola - VÝROSTKOVÁ, Jana. Význam hygieny prostredia pri výskyte mastitíd v chove dojníc : [The importance of environmental hygiene in the occurrence of mastitis in dairy farming] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč.s. 289-294.
2023 V2 VÝROSTKOVÁ, Jana - KOVÁČOVÁ, Mariana - REGECOVÁ, Ivana - DUDRIKOVÁ, Eva - ZAHUMENSKÁ, Jana - HANZELOVÁ, Zuzana - GREGOVÁ, Gabriela. Detekcia baktérií rodu Pseudomonas v surovom kravskom mlieku : [Detection of Pseudomonas bacteria in raw cow´s milk] In: HYGIENA ALIMENTORUM. HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník abstraktov prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-786-9, s. 106.
2023 V2 PILIPČINEC, Emil - KIRÁLY, Ján - HAJDUČKOVÁ, Vanda - GREGOVÁ, Gabriela. Prevalencia rezistentných izolátov S. aureus z mlieka dojníc so subklinickou formou mastitídy : [The prevalence of S. aureus resistant isolates from the milk of dairy cows with subclinical mastitis] In: HYGIENA ALIMENTORUM. HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník abstraktov prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-786-9, s. 82.
2023 V2 GREGOVÁ, Gabriela - SZABÓOVÁ, Tatiana - DANČOVÁ, Nikola - VÝROSTKOVÁ, Jana. Význam hygieny prostredia pri výskyte mastitíd v chove dojníc : [The importance of environmental hygiene in the occurrence of mastitis in dairy farming] In: HYGIENA ALIMENTORUM. HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník abstraktov prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-786-9, s. 38.
Počet záznamov v databáze: 211
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 22
Skip to content