MVDr. Katarína Veszelits Laktičová, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V3 VARGOVÁ, Mária - ZIGO, František - VÝROSTKOVÁ, Jana - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - BURSOVÁ, Šárka - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia. Biofilm formation by Staphylococcus aureus on stainless steel surfaces and evaluation of its sensitivity to sanitizers. In: Acta veterinaria Brno. 2023. ISSN 0001-7213, Vol. 92, no. 2 (2023), p. 189-195.
(2021: 0.817 - IF, 40 - H-index, 0.892 - IF 5y, 0.264 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2023 V3 VARGOVÁ, Mária - VÝROSTKOVÁ, Jana - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - ZIGO, František. Effectiveness of sanitation regime in a milking parlour to control microbial contamination of teats and surfaces teat cups?. In: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2023. ISSN 1232-1966, Vol. 30, no. 1 (2023), p. 55-60.
(2021: 1.603 - IF, 57 - H-index, 1.883 - IF 5y, 0.352 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2023 V3 ZIGO, František - BOLGER, Dylan Kevin - VARGOVÁ, Mária - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - ZAHUMENSKÁ, Jana. Comparison of the effectiveness of different procedures in cleaning cows' udders and teat cups. In: World journal of pharmacy and pharmaceutical sciences. 2023. ISSN 2278-4357, Vol. 12, no. 9 (2023), p. 171-177.
2023 V2 VARGOVÁ, Mária - ZIGO, František - FARKAŠOVÁ, Zuzana - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína. Zhodnotenie účinnosti dezinfekcie prostredníctvom mikrobiologickej kontroly v priestoroch mliekarenského podniku : [Evaluation of the effectiveness of disinfection through microbiological control in the premises of a dairy enterprise] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 170-173.
2023 V2 VARGOVÁ, Mária - ZIGO, František - SASÁKOVÁ, Naďa - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - FARKAŠOVÁ, Zuzana - LACKOVÁ, Zuzana. Hodnotenie hygienického režimu v syrárni : [Assessment of the hygiene regime in cheese production] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 605-609.
2023 V2 VARGOVÁ, Mária - ZIGO, František - SASÁKOVÁ, Naďa - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - FARKAŠOVÁ, Zuzana - LACKOVÁ, Zuzana. Hodnotenie hygienického režimu v syrárni : [Assessment of the hygiene regime in cheese production] In: HYGIENA ALIMENTORUM. HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník abstraktov prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-786-9, s. 103.
2022 V1 VARGOVÁ, Mária - ZIGO, František - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína. Environmental hygiene monitoring and evaluation of the effectiveness of disinfection. Rec. Anna Sobeková, Ingrid Papajová. 1. vyd. Kišiňov : Eliva Press, 2022. ISBN 978-99949-82-02-8, 64 s. [3,1 AH]
2022 P1 VARGOVÁ, Mária - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - SASÁKOVÁ, Naďa - GREGOVÁ, Gabriela - HROMADA, Rudolf - SZABÓOVÁ, Tatiana. Hygiena zdravotníckych a farmaceutických zariadení : Vysokoškolská učebnica na praktické cvičenia pre študijný program "Farmácia". Rec. Anna Sobeková, Ingrid Papajová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-754-8, 193 s. [9,65 AH]
2022 V3 VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - VARGOVÁ, Mária - ZIGO, František. Disinfection as a tool in the prevention of nosocomial infections in pharmacies. In: World journal of pharmacy and pharmaceutical sciences. 2022. ISSN 2278-4357, Vol. 11, no. 12 (2022), p. 12-19.
2022 V3 VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - VARGOVÁ, Mária - SASÁKOVÁ, Naďa - ZIGO, František. Evaluation of selected physical, chemical and microbiological indicators of drinking water quality used in the brewery. In: World journal of pharmacy and pharmaceutical sciences. 2022. ISSN 2278-4357, Vol. 11, no. 8 (2022), p. 53-60.
Počet záznamov v databáze: 264
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 27
Skip to content