doc. MVDr. Naďa Sasáková, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V3 KARPINSKA, Katarzyna - JAGUSZEWSKI, Sebastian - SYSIAK, Klaudia - WLAZLO, Lukasz - CHMIELEWSKA-MUCIEK, Dorota - SASÁKOVÁ, Naďa - NOWAKOWICZ-DEBEK, Bozena. Chemical hazards in the work of a scraper : [Zagrożenia chemiczne w pracy cykliniarza] In: Przemysl Chemiczny. 2023. ISSN 0033-2496, Vol. 102, no. 3 (2023), s. 301-304.
(2021: 0.490 - IF, 20 - H-index, 0.370 - IF 5y, 0.164 - SJR, Q4 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2023 V2 TAKÁČOVÁ, Daniela - TOMEČKOVÁ, Lenka - BEREGSZÁSZIOVÁ, Nicol - KAROLOVÁ, Renáta - SASÁKOVÁ, Naďa - KACHNIČ, Ján. Právne predpisy upravujúce ochranu zvierat v Slovenskej republike - ich zmeny a doplnenia : [Legal regulations governing the protection of animals in the Slovak republic - their obrogations and amendments] In: Ochrana zvířat a welfare 2023 : 30. mezinárodní konference: Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : Veterinární univerzita Brno, 2023. ISBN 978-80-7305-929-3, s. 321-326.
2023 V2 SASÁKOVÁ, Naďa - KACHNIČ, Ján - ŠTRKOLCOVÁ, Gabriela - TAKÁČOVÁ, Daniela - HROMADA, Rudolf - BAKALÁR, Tomáš - PAVOLOVÁ, Henrieta. Changes in drinking water quality due to animal husbandry. In: The impact of global change on the environment, human and animal health : Proceedings of scientific abstracts and contributions: International Scientific Conference. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-789-0, s. 201-206.
2023 V2 KACHNIČ, Ján - SASÁKOVÁ, Naďa - ŠTRKOLCOVÁ, Gabriela - HROMADA, Rudolf - TAKÁČOVÁ, Daniela - BAKALÁR, Tomáš - PAVOLOVÁ, Henrieta. Changes of parameters of surface water by pollution by agricultural activities. In: The impact of global change on the environment, human and animal health : Proceedings of scientific abstracts and contributions: International Scientific Conference. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-789-0, s. 143-148.
2023 V2 BAKALÁR, Tomáš - PAVOLOVÁ, Henrieta - SARVAŠ, Milan - SASÁKOVÁ, Naďa - KACHNIČ, Ján. Heavy metal removal from water by natural material. In: The impact of global change on the environment, human and animal health : Proceedings of scientific abstracts and contributions: International Scientific Conference. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-789-0, s. 21-29.
2023 V2 VARGOVÁ, Mária - ZIGO, František - SASÁKOVÁ, Naďa - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - FARKAŠOVÁ, Zuzana - LACKOVÁ, Zuzana. Hodnotenie hygienického režimu v syrárni : [Assessment of the hygiene regime in cheese production] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 605-609.
2023 V2 SZABÓOVÁ, Tatiana - GREGOVÁ, Gabriela - DANČOVÁ, Nikola - SASÁKOVÁ, Naďa. Impact of an ambient temperature on a milk production of dairy cows. In: The impact of global change on the environment, human and animal health : Proceedings of scientific abstracts and contributions: International Scientific Conference. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-789-0, s. 235-238.
2023 V2 KACHNIČ, Ján - SASÁKOVÁ, Naďa - HROMADA, Rudolf - TAKÁČOVÁ, Daniela - PAVOLOVÁ, Henrieta - BAKALÁR, Tomáš. Kompostovanie hnoja z hľadiska ochrany životného prostredia : [Manure composting from the viewpoint of environmental protection] In: Životné prostredie - problémy a možnosti riešenia : Zborník publikácií z 11. ročníka vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : ELSEWA, 2023. ISBN 978-80-89385-52-2, s. 13-17.
2023 V2 SASÁKOVÁ, Naďa - HRUŠKOVÁ, Tatiana - ŠTRKOLCOVÁ, Gabriela - KACHNIČ, Ján - HROMADA, Rudolf. Kvalita pitnej vody zo studne pri chove zvierat : [Drinking water quality from the well for animal breeding] In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XV. : Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-797-5, CD-ROM, s. 135-138.
2023 V2 TAKÁČOVÁ, Daniela - NAGYOVÁ, Alena - SASÁKOVÁ, Naďa - PACKOVÁ, Anna. Vplyv niektorých toxických rastlín na kvalitu mlieka : [The influence of some toxic plants on milk quality] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 581-587.
Počet záznamov v databáze: 573
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 58
Skip to content