Rok Kategória
Publikácia
2010 AFB CAPÍK, Igor. Základy anesteziológie - Predanesteziologické vyšetrenie pacienta. In: Základy anesteziológie - odborný seminár, 10.-12. 3. 2010 Košice IVVL, B.Bystrica, Nitra : 2010. .
2010 AFB CAPÍK, Igor. Základy anesteziológie - Možnosti lokálnej anestézy MZ. In: Základy anesteziológie - odborný seminár, 10.-12. 3. 2010 Košice IVVL, B.Bystrica, Nitra : 2010. .
2010 AFB CAPÍK, Igor. Základy anesteziológie - odborný seminár -Možné preanestetické protokoly. In: Základy anesteziológie - odborný seminár, 10.-12. 3. 2010 Košice IVVL, B.Bystrica, Nitra : 2010. .
2010 AFB CAPÍK, Igor. Základy anesteziológie - odborný seminár - Možnosti udržiavania anestézy. In: Základy anesteziológie - odborný seminár, 10.-12. 3. 2010 Košice IVVL, B.Bystrica, Nitra : 2010. .
2010 AFB CAPÍK, Igor. Základy anesteziológie - odborný seminár -Anestéza pri ochorení systémov. In: Základy anesteziológie - odborný seminár, 10.-12. 3. 2010 Košice IVVL, B.Bystrica, Nitra : 2010. .
2008 AFB ŽIVČÁK, Jozef - HUDÁK, Radovan - DANKO, Ján - JENČA, Andrej - ŠEVČÍK, Anton - GÁL, Peter. Zariadenie na testovanie biomechanických vlastností kožných incízií pri saturácii biostimulačným laserom. In: 11. KOŠICKÝ MORFOLOGICKÝ DEŇ Košice 30. mája 2008 : Košice : UVL, 2008. ISBN 978-80-8077-090-7, s. 6-7.
2006 AFB KOŽÁROVÁ, Ivona. Porovnávacia štúdia detekčnej citlivosti mikrobiálnych inhibičných testov na antikokcidiká : [Comparative study of detection sensitivity of microbial inhibition tests to anticoccidials] In: Rizikové faktory potravinového reťazca. Zborník z medzinárodnej konferencie, Nitra 12.10.2006 : Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. ISBN 80-8069-760-4, s. 189-193.
2006 AFB EFTIMOVÁ, Jarmila. Vplyv ochrany rastlín v poľnohospodárskej výrobe na znečisťovanie životného prostredia : [Effect of plant protection in agricultural production on environmental pollution] In: Regióny - vidiek - životné prostredie, 27. - 28.4.2006, Nitra : Nitra : SPU, 2006. ISBN 80-8069-728-0, s. 525-530.
2000 AFB DANKO, Ján. Topografické znázornenie mozgu ovce. In: IV. celoslovenský seminár z fyziológie živočíchov. : Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2000. s.
Počet záznamov v databáze: 9
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content